На попередню сторінку

Публікації

Зберегти у файл

Показані 61-80 із 8 630 записів.

 Тип публікаціїНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
МонографіяМатематичне забезпечення інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій: монографія2020Панасенко Є. В.Панасенко Є. В. Математичне забезпечення інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій: монографія. За загальною редакцією Чопоров С. В. Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2020. 300 с.
МонографіяСтратегічні комунікації суб’єктів політики в умовах сучасної політичної дійсності2021Лебідь Н. М. Ковпак В. А. Павленко І. О. Хорішко Л.-Лебідь Н. М., Ковпак В. А., Павленко І. О., Хорішко Л. Стратегічні комунікації суб’єктів політики в умовах сучасної політичної дійсності. За загальною редакцією Хорішко Л. Запоріжжя: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 178 с.
МонографіяУправління життєзабезпечення діяльності промислових підприємств та стратегічні вектори їх розвитку2021Маркова С. В.Маркова С. В. Управління життєзабезпечення діяльності промислових підприємств та стратегічні вектори їх розвитку. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2021. 410 с.
МонографіяПриродний імуномодулятор із тіл медичних п'явок: отримання та застосування : монографія2022Амінов Р.http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi67/0049507.pdfАмінов Р. Природний імуномодулятор із тіл медичних п'явок: отримання та застосування : монографія. Запоріжжя : Запорізький національний університет , 2022. 164 с.
МонографіяЕнергетична ефективність будівель та інженерних систем2021Ільїн С. В. Чейлитко А. О. Кушнір С. М. Черненко Т. В.-Ільїн С. В., Чейлитко А. О., Кушнір С. М., Черненко Т. В. Енергетична ефективність будівель та інженерних систем. Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2021. 180 с.
МонографіяЦентральная Азия в системе международных экономических отношений2019Череп А. В. Андиржанова Г.Череп А. В., Андиржанова Г. Центральная Азия в системе международных экономических отношений. Запоріжжя: ФОП Мокшанов, 2019. 230 с.
МонографіяДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ В КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА КАРЛА ПОППЕРА2017Макаренков О. Л.Макаренков О. Л. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ В КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА КАРЛА ПОППЕРА. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 236 с.
МонографіяТеорія та методо-логія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного гос-подарства2019Теорія та методо-логія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного гос-подарства. За загальною редакцією Савчук Л. М., Череп А. В. Дніпро: Журфонд, 2019. 420 с.
МонографіяВисокотемпературні композиційні матеріали на основі вуглецю та кераміки2016Скачков В. О. Бережна О. Р. Белоконь Ю. А.Скачков В. О., Бережна О. Р., Белоконь Ю. А. Високотемпературні композиційні матеріали на основі вуглецю та кераміки. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 299 с.
МонографіяЕкономічна стійкість суднобудівних підприємств: сутність, оцінка, механізм забезпечення2019Череп , А. . Матушевська О. Каткова Н.Череп , А. ., Матушевська О., Каткова Н. Економічна стійкість суднобудівних підприємств: сутність, оцінка, механізм забезпечення. Миколаїв: НУК, 2019. 176 с.
МонографіяСинтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів2016Омельянчик Л. О. Бражко О. А. Завгородній М. П. Петруша Ю. Ю.Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П., Петруша Ю. Ю. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. 226 с.
МонографіяБіологічна активність та фізико-хімічні властивості N-ацильних похідних s-/2-метилхінолін-4-іл\-L-цистеїну202Омельянчик Л. О. Бражко О. А. Лабенська І. Б. Завгородній М. П. Петруша Ю. Ю.Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Лабенська І. Б., Завгородній М. П., Петруша Ю. Ю. Біологічна активність та фізико-хімічні властивості N-ацильних похідних s-/2-метилхінолін-4-іл\-L-цистеїну. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 202. 204 с.
МонографіяСУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ2020Іванов М. М. Корінєв В. Л. Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Іванов С. М.Іванов М. М., Корінєв В. Л., Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Іванов С. М. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 184 с.
МонографіяОсобливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с2020Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с. За загальною редакцією Череп О. Г., Терент'єва Н. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 210 с.
МонографіяЕтнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок2015Етнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок. Дніпро: Інновація, 2015. 258 с.
МонографіяУправління життє-забезпеченням промислових підп-риємств шляхом формування антик-ризових заходів 2019Череп А. Бугай В. Череп . Г. Горбунова А.Череп А., Бугай В., Череп . Г., Горбунова А. Управління життє-забезпеченням промислових підп-риємств шляхом формування антик-ризових заходів. Запоріжжя: ФОП «Мокшанов В.В.», 2019. 192 с.
МонографіяФормування пористих структур інтерметалідних каталізаторів2018Чейлитко А. О. Бєлоконь К. В. Жеребцов О. А. Носов М. А.-Чейлитко А. О., Бєлоконь К. В., Жеребцов О. А., Носов М. А. Формування пористих структур інтерметалідних каталізаторів. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 208 с.
МонографіяРеклама в умовах діджиталізації: українські реалії.Монографія.2021Сананкоєва Н. Д. Березенко В. В. Лаковський К. С.Сананкоєва Н. Д., Березенко В. В., Лаковський К. С. Реклама в умовах діджиталізації: українські реалії.Монографія. За загальною редакцією Ковпак В. А. 2021: ЗНУ, 2021. 176 с.
МонографіяФормування стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств: монографія2020Формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств: монографія. За загальною редакцією Швець Ю. О. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В., 2020. 591 с.
МонографіяСучасні технології маркетингового менеджменту2020Іванов М. М. Корінєв В. Л. Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Іванов С. М.Іванов М. М., Корінєв В. Л., Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Іванов С. М. Сучасні технології маркетингового менеджменту. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 184 с.