На попередню сторінку

Публікації

Зберегти у файл

Показані 61-80 із 8 210 записів.

 Тип публікаціїНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
МонографіяДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ В КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА КАРЛА ПОППЕРА2017Макаренков О. Л.Макаренков О. Л. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ В КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА КАРЛА ПОППЕРА. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 236 с.
МонографіяТеорія та методо-логія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного гос-подарства2019Теорія та методо-логія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного гос-подарства. За загальною редакцією Савчук Л. М., Череп А. В. Дніпро: Журфонд, 2019. 420 с.
МонографіяВисокотемпературні композиційні матеріали на основі вуглецю та кераміки2016Скачков В. О. Бережна О. Р. Белоконь Ю. А.Скачков В. О., Бережна О. Р., Белоконь Ю. А. Високотемпературні композиційні матеріали на основі вуглецю та кераміки. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 299 с.
МонографіяЕкономічна стійкість суднобудівних підприємств: сутність, оцінка, механізм забезпечення2019Череп , А. . Матушевська О. Каткова Н.Череп , А. ., Матушевська О., Каткова Н. Економічна стійкість суднобудівних підприємств: сутність, оцінка, механізм забезпечення. Миколаїв: НУК, 2019. 176 с.
МонографіяСинтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів2016Омельянчик Л. О. Бражко О. А. Завгородній М. П. Петруша Ю. Ю.Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П., Петруша Ю. Ю. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. 226 с.
МонографіяБіологічна активність та фізико-хімічні властивості N-ацильних похідних s-/2-метилхінолін-4-іл\-L-цистеїну202Омельянчик Л. О. Бражко О. А. Лабенська І. Б. Завгородній М. П. Петруша Ю. Ю.Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Лабенська І. Б., Завгородній М. П., Петруша Ю. Ю. Біологічна активність та фізико-хімічні властивості N-ацильних похідних s-/2-метилхінолін-4-іл\-L-цистеїну. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 202. 204 с.
МонографіяСУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ2020Іванов М. М. Корінєв В. Л. Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Іванов С. М.Іванов М. М., Корінєв В. Л., Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Іванов С. М. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 184 с.
МонографіяОсобливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с2020Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с. За загальною редакцією Череп О. Г., Терент'єва Н. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 210 с.
МонографіяЕтнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок2015Етнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок. Дніпро: Інновація, 2015. 258 с.
МонографіяУправління життє-забезпеченням промислових підп-риємств шляхом формування антик-ризових заходів 2019Череп А. Бугай В. Череп . Г. Горбунова А.Череп А., Бугай В., Череп . Г., Горбунова А. Управління життє-забезпеченням промислових підп-риємств шляхом формування антик-ризових заходів. Запоріжжя: ФОП «Мокшанов В.В.», 2019. 192 с.
МонографіяФормування пористих структур інтерметалідних каталізаторів2018Чейлитко А. О. Бєлоконь К. В. Жеребцов О. А. Носов М. А.-Чейлитко А. О., Бєлоконь К. В., Жеребцов О. А., Носов М. А. Формування пористих структур інтерметалідних каталізаторів. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 208 с.
МонографіяРеклама в умовах діджиталізації: українські реалії.Монографія.2021Сананкоєва Н. Д. Березенко В. В. Лаковський К. С.Сананкоєва Н. Д., Березенко В. В., Лаковський К. С. Реклама в умовах діджиталізації: українські реалії.Монографія. За загальною редакцією Ковпак В. А. 2021: ЗНУ, 2021. 176 с.
МонографіяФормування стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств: монографія2020Формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств: монографія. За загальною редакцією Швець Ю. О. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В., 2020. 591 с.
МонографіяСучасні технології маркетингового менеджменту2020Іванов М. М. Корінєв В. Л. Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Іванов С. М.Іванов М. М., Корінєв В. Л., Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Іванов С. М. Сучасні технології маркетингового менеджменту. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 184 с.
МонографіяНаближені аналітичні та чисельні методи аналізу міцності тришарових тонкостінних конструкцій2019Кудін О. В. Сторожук Є. А. Чопоров С. В.Кудін О. В., Сторожук Є. А., Чопоров С. В. Наближені аналітичні та чисельні методи аналізу міцності тришарових тонкостінних конструкцій. Херсон: Гельветика, 2019. 160 с.
МонографіяПроактивне управління людськими ресурсами (HR) в умовах цифрової економіки2020Череп О. Г. Іванов С. М. Калюжна Ю. В. Малтиз В. В.Череп О. Г., Іванов С. М., Калюжна Ю. В., Малтиз В. В. Проактивне управління людськими ресурсами (HR) в умовах цифрової економіки. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В., 2020. 204 с.
МонографіяНейромережеві математичні моделі у задачах обробки звукових сигналів2020Кривохата А. Г. Кудін О. В. Чопоров С. В.Кривохата А. Г., Кудін О. В., Чопоров С. В. Нейромережеві математичні моделі у задачах обробки звукових сигналів. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2020. 120 с.
МонографіяДніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х – початок 1990-х рр.) 2020Буренков В. М.-Буренков В. М. Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х – початок 1990-х рр.). Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 290 с.
МонографіяОсобенности налоговых систем Украины, Республики Казахстан и развитых стран мира2019Череп А. Калдыбаев Е. Череп А. Олейникова Л. Г.Череп А., Калдыбаев Е., Череп А., Олейникова Л. Г. Особенности налоговых систем Украины, Республики Казахстан и развитых стран мира. К иїв: Издательский дом «Кондор», 2019. 216 с.
МонографіяІсторичні аспекти виникнення поняття «корпоративна культура»: сутність, елементи, властивості, типи.2017Історичні аспекти виникнення поняття «корпоративна культура»: сутність, елементи, властивості, типи. За загальною редакцією Череп А. В., Андросова О. Ф. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. 7 с.