Публікації

Зберегти у файл

Показані 41-60 із 13 526 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Навчальний посібник0Дискретна математика: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра освітньо-професійних програм "Середня освіта (математика)", "Середня освіта (інформатика)", "Математика", "Комп'ютерна математика", "Комп'ютерне моделювання", "ІСТ"2021Стєганцева П. Г. Гречнєва М. Манько Н. І. Спиця О. Г. Стєганцев Є. В.Стєганцева П. Г., Гречнєва М., Манько Н. І., Спиця О. Г., Стєганцев Є. В. Дискретна математика: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра освітньо-професійних програм "Середня освіта (математика)", "Середня освіта (інформатика)", "Математика", "Комп'ютерна математика", "Комп'ютерне моделювання", "ІСТ". Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 178 с.
Публікація в періодичному виданні0Antioxidant activity of alkoxy derivatives of (quinoline- 4-ylthio)-carboxylic acids2015Клімова (Бражко) О. О. Завгородній М. П. Омельянчик Л. О.Клімова (Бражко) О. О., Завгородній М. П., Омельянчик Л. О. Antioxidant activity of alkoxy derivatives of (quinoline- 4-ylthio)-carboxylic acids. ukrainian biochemical jornal. 2015. Т. 87. № 2. C. 97-102.
Тези доповіді на конференціях0Особливості проявів аріїзму у світогляді козацтва 2016Хлистун О. П.Хлистун О. П. Особливості проявів аріїзму у світогляді козацтва. Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2016 року) Львів: Львівська фундація суспільних наук, 2016. C. 30-33.
Тези доповіді на конференціях0Соціальна взаємодія у ситуаціях, що загрожують життю2020Проценко О. С.Проценко О. С. Соціальна взаємодія у ситуаціях, що загрожують життю. International scientific and practical conference "ACTUAL PROBLEMS OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES" Арад: RIK-U, 2020. C. 12-14.
Навчальний посібник0Організація і методика економічного аналізу2018Організація і методика економічного аналізу. За загальною редакцією Череп А. В., Гамова О. В. Запоріжжя: Кондор, 2018. 350 с.
Тези доповіді на конференціях0Підготовка фахівців з реклами та PR в умовах дистанційної освіти.2020Березенко В. В. Іванець Т. О.Березенко В. В., Іванець Т. О. Підготовка фахівців з реклами та PR в умовах дистанційної освіти. Актуальні проблеми соціальних комунікацій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13–14 листопада 2020 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. C. 22-25.
Тези доповіді на конференціях0Про модернізацію водопровідних мереж в умовах реформування житлово-комунального господарства2020Добровольська О.Добровольська О. Про модернізацію водопровідних мереж в умовах реформування житлово-комунального господарства. Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Сєвєродонецьк, 4-5 листопада 2020 р Сєверодонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2020. C. 6-8.
Публікація в періодичному виданні0The Homogenization of Multi-Modular Composites at their Longitudinal Deformation2020Grebenyuk S. M. Smolyankova T. A. Klymenko M. I. Kudin O. V.Grebenyuk S. M., Smolyankova T. A., Klymenko M. I., Kudin O. V. The Homogenization of Multi-Modular Composites at their Longitudinal Deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Т. 3. № 7-105. C. 13-19.
Публікація в періодичному виданні0Розрахунок напружено-деформованого стану металевих паль2020Богуславська А. М. Гребенюк С. М. Морозов Д. М. Гнєздовський О. В.Богуславська А. М., Гребенюк С. М., Морозов Д. М., Гнєздовський О. В. Розрахунок напружено-деформованого стану металевих паль. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2020. № 1. C. 14-19.
Інше0Комп’ютерна програма «Шаблонно об’єктно-орієнтована бібліотека класів, що реалізують побудову локальних матриць жорсткості, маси та демпфування скінченного елементу ‘FE’» («FE»): Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 1006892020Лісняк А. О. Гребенюк С. М. Спиця О. Г. Кудін О. В. Олійник О. М.Лісняк А. О., Гребенюк С. М., Спиця О. Г., Кудін О. В., Олійник О. М. Комп’ютерна програма «Шаблонно об’єктно-орієнтована бібліотека класів, що реалізують побудову локальних матриць жорсткості, маси та демпфування скінченного елементу ‘FE’» («FE»): Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100689. Київ: Український ін-т інтелектуальної власност, 2020. 1 с.
Навчальний посібник0Моніторинг агроландшафтів : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища»2020Дударєва Г. Ф. Дударєв Д. В.Дударєва Г. Ф., Дударєв Д. В. Моніторинг агроландшафтів : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 97 с.
Тези доповіді на конференціях0Показники загального вмісту мікроелементів основних озер о. Хортиця та р. Дніпро, яку постійно пьють ратичні 2020Олефіренко Д. . Домніч В. І. Охріменко С. Левадний О.Олефіренко Д. ., Домніч В. І., Охріменко С., Левадний О. Показники загального вмісту мікроелементів основних озер о. Хортиця та р. Дніпро, яку постійно пьють ратичні. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» Запоріжжя: Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 20, 2020. C. 90.
Монографія0Efficiency of using energy in the housing sector2020Deshko V. . Cheilytko A. . Sukhodub I. . Чейлитко А. О.Deshko V. ., Cheilytko A. ., Sukhodub I. ., Чейлитко А. О. Efficiency of using energy in the housing sector. За загальною редакцією Pavlenko A. . Kielce: Kielce University of Technology, 2020. 147 с.
Тези доповіді на конференціях0Якість кормів зеленої маси рослинності за фосфорним показником в острівних екосистемах при високій щільності2020Бєлоконь О. О. Плотніков М. О. Домніч В. І.Бєлоконь О. О., Плотніков М. О., Домніч В. І. Якість кормів зеленої маси рослинності за фосфорним показником в острівних екосистемах при високій щільності. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» Запоріжжя: Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 20, 2020. C. 67.
Публікація в періодичному виданні0Проблеми ландшафтно-рекреаційних зон м. Запоріжжя2016Сілогаєва В. Полікарпова Л. В.Сілогаєва В., Полікарпова Л. В. Проблеми ландшафтно-рекреаційних зон м. Запоріжжя. Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. 2016. Т. 1. № 62. C. 494-500.
Публікація в періодичному виданні0Аналіз сучасного стану благоустрою та озеленення архітектурного середовища міста Запоріжжя2017Сілогаєва В. Полікарпова Л. В.Сілогаєва В., Полікарпова Л. В. Аналіз сучасного стану благоустрою та озеленення архітектурного середовища міста Запоріжжя. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. 2017. № 47. C. 399-407.
Інше0Планування міст і транспорт: методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів ЗДІА денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»2016Сілогаєва В. Полікарпова Л. В.Сілогаєва В., Полікарпова Л. В. Планування міст і транспорт: методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів ЗДІА денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 40 с.
Інше0Проектування архітектурного середовища : Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» підготовки першого (бакалаврського) рівні вищої освіти2016Сілогаєва В. Єгоров Ю. П. Савін В. О.Сілогаєва В., Єгоров Ю. П., Савін В. О. Проектування архітектурного середовища : Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» підготовки першого (бакалаврського) рівні вищої освіти. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 29 с.
Методичні вказівки0Планування та благоустрій міст : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія»2018Сілогаєва В. Полікарпова Л. В.Сілогаєва В., Полікарпова Л. В. Планування та благоустрій міст : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 43 с.
Тези доповіді на конференціях0GROCERY RETAIL IN THE STRUCTURE OF RETAIL TRADE OF UKRAINE2021Чкан А. С. Чкан І. О. Трусова Н.Чкан А. С., Чкан І. О., Трусова Н. GROCERY RETAIL IN THE STRUCTURE OF RETAIL TRADE OF UKRAINE. Modern transformations in economics and management:V International scientific-practical conference (March 26-27, 2021. Klaipeda, Lithuania). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 184 pages Клайпеда: Baltija Publishing, 2021. C. 71-74.