Публікації

Зберегти у файл

Показані 41-60 із 13 526 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Довговiчнicть пластини з трiщиною нормального вiдриву 2003Костюшко І. А. Куземко В. А. Куземко А. М. Куземко Н. І.Костюшко І. А., Куземко В. А., Куземко А. М., Куземко Н. І. Довговiчнicть пластини з трiщиною нормального вiдриву. Тези доповiдей Мiжнародноi науковоi конференцii VI Боголюбiвськi читання Чернiвцi: Чернівці, 2003. C. 113.
Тези доповіді на конференціях0Колебания круглой и кольцеобразной пластины2003Костюшко І. А. Куземко В. А.Костюшко І. А., Куземко В. А. Колебания круглой и кольцеобразной пластины. Тезисы докладов Международной конференции «DSMSI-2003» Київ: Київ, 2003. C. 322.
Публікація в періодичному виданні0Матриця Гріна задачі про статичне деформування складеної кільцевої пластини2003Левчук С. А.Левчук С. А. Матриця Гріна задачі про статичне деформування складеної кільцевої пластини. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 2003. № 1. C. 55 – 60.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:27:42Фізіологія фізичних вправ2003Маліков М. В.Маліков М. В. Фізіологія фізичних вправ. Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 112 с.
Навчальний посібник0Нейронные сети и генетические алгоритмы2003Иванов Н. Н. Лысенко Ю. Г. Минц А. Ю.Иванов Н. Н., Лысенко Ю. Г., Минц А. Ю. Нейронные сети и генетические алгоритмы. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 265 с.
Навчальний посібник0Корпоративное управление крупным промышленным комплексом2003Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Андриенко В.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Андриенко В. Корпоративное управление крупным промышленным комплексом. За загальною редакцією Лысенко Ю. Г. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 244 с.
Навчальний посібник0Информатика и компьютерная техника: Книга 12003Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Андриенко В.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Андриенко В. Информатика и компьютерная техника: Книга 1. Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 276 с.
Навчальний посібник0Информатика и компьютерная техника: Книга 22003Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Андриенко В.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Андриенко В. Информатика и компьютерная техника: Книга 2. Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 225 с.
Тези доповіді на конференціях0Дослідження плоскої деформації термопружної багатошарової основи під дією температури2004Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Дослідження плоскої деформації термопружної багатошарової основи під дією температури. ІV Всеукраїнська наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки»: Матеріали конференції, 19-21 квітня. – Дніпропетровськ, 2004. – С.33. Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. C. 33.
Тези доповіді на конференціях0Определение напряжений в термоупругом двухслойном пакете, сцепленном с жесткой полуплоскостью2004Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Определение напряжений в термоупругом двухслойном пакете, сцепленном с жесткой полуплоскостью. Друга регіональна наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики»: Збірка тез доповідей, 22-23 квітня. Запоріжжя: ЗНУ, 2004. C. 56-57.
Тези доповіді на конференціях0Аналитическое решение задачи о распределение тепла в многофазной пластине2004Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Аналитическое решение задачи о распределение тепла в многофазной пластине. Десята міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука: Матеріали конференції, 13-15 травня. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2004. C. 254.
Публікація в періодичному виданні0Стационарная задача о распределении температуры в многофазной пластинке2004Величко И. Г. Ткаченко І. Г.http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1000Величко И. Г., Ткаченко І. Г. Стационарная задача о распределении температуры в многофазной пластинке. Вісник ЗДУ. Фізико-математичні науки. Біологічні науки.. 2004. № 2. C. 16-20. URL: http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1000.
Публікація в періодичному виданні0Плоска термопружна деформація багатошарової основи2004Величко І. Г. Ткаченко І. Г.Величко І. Г., Ткаченко І. Г. Плоска термопружна деформація багатошарової основи. Вісник Дніпропетровського ун-ту. Механіка.. 2004. Т. 1. № 8, № 6. C. 154-161.
Публікація в періодичному виданні0Просторова та осесиметрична термопружна деформація багатошарової основи2004Величко І. Г. Ткаченко І. Г.Величко І. Г., Ткаченко І. Г. Просторова та осесиметрична термопружна деформація багатошарової основи. Вісник Дніпропетровського ун-ту. Механіка.. 2004. Т. 2. № Вип. 8, № 6/2. C. 36-43.
Публікація в періодичному виданні0Про побудову матриць Гріна статичних задач теорії тонких ґофрованих пластин2004Левчук С. А.Левчук С. А. Про побудову матриць Гріна статичних задач теорії тонких ґофрованих пластин. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2004. № 2. C. 103 – 106.
Публікація в періодичному виданні0Дослідження залежності основних характеристик напруженого стану складених конічних оболонок від кутів конусності за допомогою методів теорії потенціалу2004Левчук С. А.Левчук С. А. Дослідження залежності основних характеристик напруженого стану складених конічних оболонок від кутів конусності за допомогою методів теорії потенціалу. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 2004. № 2. C. 56 – 60.
Інше0Чисельні методи: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080202 – «Прикладна математика»2004Киричевський В. В. Левчук С. А.Киричевський В. В., Левчук С. А. Чисельні методи: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080202 – «Прикладна математика». Запоріжжя: ЗДУ, 2004. 97 с.
Тези доповіді на конференціях0Плоская динамическая задача теории упругости для круговой области2004Костюшко І. А. Куземко В. А.Костюшко І. А., Куземко В. А. Плоская динамическая задача теории упругости для круговой области. VII Крымская Международная школа МФЛ – 2004 «Метод функций Ляпунова и его приложения» Крим, Алушта: Крим, Алушта, 2004. C. 77.
Інше04. Методичні рекомендації до оволодіння студентами програмних вимог з німецької мови як другої іноземної 2004Курохтіна А. М. Ружин К. М. Коломієць К. М. Салдецька О.Курохтіна А. М., Ружин К. М., Коломієць К. М., Салдецька О. 4. Методичні рекомендації до оволодіння студентами програмних вимог з німецької мови як другої іноземної. Запоріжжя: ЗДУ, 2004. 81 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:08:28Використання нових методичних підходів до оцінки рівня функціональної підготовленості спортсменів2004Маліков М. В. Сущенко Л. П. Сватьєв А. В. Богдановська Н. В. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Сущенко Л. П., Сватьєв А. В., Богдановська Н. В., Кузнєцов А. А. Використання нових методичних підходів до оцінки рівня функціональної підготовленості спортсменів. Теорія і практика фізичного виховання. 2004. № 3. C. 217-221.