Публікації

Зберегти у файл

Показані 41-60 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-06-12 11:02:44Дослідження функціонального стану систем забезпечення руху у спортсменів2024Бойченко К. Ю. Богдановська Н. В. Руленко В. В.https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/aboutБойченко К. Ю., Богдановська Н. В., Руленко В. В. Дослідження функціонального стану систем забезпечення руху у спортсменів. Rehabilitation and Recreation. 2024. Т. 18. № 1. C. 234-239. URL: https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/about.
Навчально-методичний посібник02024-06-12 13:05:16до атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг»2024-до атестаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг». За загальною редакцією Терент’єва Н. В., Малтиз В. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 210 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-12 13:10:14МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ2024Малтиз В. В. Колобердянко І. В.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdfМалтиз В. В., Колобердянко І. В. МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2024» Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 2 C. -. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-06-12 13:12:49УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА2024Малтиз В. В. Бехтер Л. А. Ткаченко В. .https://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/4139/3947Малтиз В. В., Бехтер Л. А., Ткаченко В. . УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Financial Strategies of Innovative Economic Development. No 1 (61), 2024. 2024. № 1. C. 68-71. URL: https://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/4139/3947.
Публікація в періодичному виданні02024-06-12 13:14:43FORMATION OF A COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STAFF INCENTIVES AT THE ENTERPRISE2024Малтиз В. В. Дашко І. М. Шупта Г. .https://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/4140/3948Малтиз В. В., Дашко І. М., Шупта Г. . FORMATION OF A COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STAFF INCENTIVES AT THE ENTERPRISE. Financial Strategies of Innovative Economic Development. No 1 (61), 2024. 2024. № 1. C. 72-75. URL: https://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/4140/3948.
Публікація в періодичному виданні02024-06-12 13:17:19Моніторинг та облік - як інструменти управління персоналу на промислових підприємствах2024Малтиз В. В.https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/01/1.24._topic_Viktoriіa-V.-Maltyz-109-113.pdfМалтиз В. В. Моніторинг та облік - як інструменти управління персоналу на промислових підприємствах. Актуальні проблеми економіки. № 1 (271), січень, 2024. 2024. № 1. C. 109-113. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/01/1.24._topic_Viktoriіa-V.-Maltyz-109-113.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-06-12 13:18:44Автоматизація обліку та моніторингу показників ефективності використання персоналу на підприємствах2024Малтиз В. В.https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/02/2.24._topic_Viktoriіa-V.-Maltyz-105-110.pdfМалтиз В. В. Автоматизація обліку та моніторингу показників ефективності використання персоналу на підприємствах. Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. 2024. № № 2 (272). C. 105-110. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/02/2.24._topic_Viktoriіa-V.-Maltyz-105-110.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 10:59:15Роль ігри при навчанні іноземній мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов)2024Рось С. В.------------------Рось С. В. Роль ігри при навчанні іноземній мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов). The 10th International scientific and practical conference “Current challenges of science and education” (June 3-5, 2024) MDPC Publishing, Berlin, Germany. Берлін: MDPC Publishing, Berlin, Germany, 2024. C. 467-469. URL: ------------------.
Навчальний посібник02024-06-13 12:04:31Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням2024Бессарабова О. В. Богдановська Н. В. Кальонова І. Страколист Г. М.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19187Бессарабова О. В., Богдановська Н. В., Кальонова І., Страколист Г. М. Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням. За загальною редакцією Бессарабова О. . Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 140 с.
Методичні рекомендації02024-06-13 12:13:27методичні вказівки до самостійної роботи «Особливості спортивних травм ділянки плечового суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм 2024Макаренко Є. . Бессарабова О. . Макаренко О. .Макаренко Є. ., Бессарабова О. ., Макаренко О. . методичні вказівки до самостійної роботи «Особливості спортивних травм ділянки плечового суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм. Дніпро: ПДАБА, 2024. 30 с.
Методичні рекомендації02024-06-13 12:12:34методичні вказівки до самостійної роботи «Травми кульшового та колінного суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм2024Макаренко О. . Бессарабова О. В.Макаренко О. ., Бессарабова О. В. методичні вказівки до самостійної роботи «Травми кульшового та колінного суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм. Дніпро: ПДАБА, 2024. 35 с.
Навчальний посібник02024-06-13 19:21:45Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей 2024Стасик М. В. Стадніченко О. О. Шульга О. О. Ласкава Ю.Стасик М. В., Стадніченко О. О., Шульга О. О., Ласкава Ю. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей. За загальною редакцією Стасик М. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 217 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-14 09:13:02Проблемність у використанні фемінітивів2024Шульга О. О.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdatu.edu.ua/images/struktura/nnido/kaf-ukrmova/zmkjune24.pdfШульга О. О. Проблемність у використанні фемінітивів. Актуальні питання сучасної гуманітаристики: комунікативно-культурологічний аспект : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 14 травня 2024 року) Кам'янець-Подільський: ЗВО "ПДУ", 2024. C. 65-67. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdatu.edu.ua/images/struktura/nnido/kaf-ukrmova/zmkjune24.pdf.
Монографії, видані у співавторстві02024-06-16 15:39:26Explanation of the concept «freedom» in migration transformations of the east and west 2024Білокопитов В. В. Ель Гуессаб К. M.https://doi.org/10.30525/978-9934-26-406-1-13Білокопитов В. В., Ель Гуессаб К. M. Explanation of the concept «freedom» in migration transformations of the east and west. В кн.: Traditions and new scientific strategies in the context of global transformation of society : Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. 456 p. pp 317-342 Riga: Baltija Publishing. 2024 C. 317-342. . URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-406-1-13.
Монографії, видані у співавторстві02024-06-16 15:44:16The aspects of migration realities: international cooperation, academic mobility2024Білокопитов В. В. Білокопитова Н. І.https://doi.org/10.30525/978-9934-26-434-4-4 Білокопитов В. В., Білокопитова Н. І. The aspects of migration realities: international cooperation, academic mobility. В кн.: Ukrainian universities amidst new realities: the conservation of scientific and human resources : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2024. 408 p Riga, : Baltija Publishing. 2024 C. 61-77. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-434-4-4 .
Публікація в періодичному виданні02024-06-16 15:51:39Нелегальна міграція та її вплив на державну безпеку2024Білокопитов В. В.http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/52_2024/4.pdf Білокопитов В. В. Нелегальна міграція та її вплив на державну безпеку. «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» № 52 (2024), . 2024. № 52. C. 70-85. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/52_2024/4.pdf .
Тези доповіді на конференціях02024-06-16 15:57:40Сучасні аспекти інтелектуальної міграції2024Білокопитов В. В.https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/8b3fd43e878ead8dc671ad9bbcba1a40.pdf Білокопитов В. В. Сучасні аспекти інтелектуальної міграції. Міжнародна науково-практична конференція, Фундаментальні та прикладні проблеми суспільства: історія, сьогодення, майбутнє. Державний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна) (11 квітня 2024 року) Київ: Державний торговельно-економічний університет, 2024. C. 189-192. URL: https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/8b3fd43e878ead8dc671ad9bbcba1a40.pdf .
Тези доповіді на конференціях02024-06-16 16:01:22Сучасна проблематика академічної міграції: український вимір 2024Білокопитов В. В.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdf Білокопитов В. В. Сучасна проблематика академічної міграції: український вимір. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2024»: у 5 т. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 2 C. 10-12. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdf .
Тези доповіді на конференціях02024-06-16 16:05:26Комунікативна компетентність як інтегруючий соціум чинник2024Білокопитов В. В. Ель Гуессаб К. M. Білокопитова Н. І.https://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/2024/05/mater_31_05_24.pdf Білокопитов В. В., Ель Гуессаб К. M., Білокопитова Н. І. Комунікативна компетентність як інтегруючий соціум чинник. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: філософські, соціально-економічні, поведінкові аспекти»: збірник матеріалів (18 квітня 2024, м. Херсон-Кропивницький, Україна) Херсон-Кропивницький: ХДАЕУ, 2024. C. 58-61. URL: https://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/2024/05/mater_31_05_24.pdf .
Навчально-методичний посібник02024-06-16 21:56:19Основи вивчення другої іноземної мови (іспанської) : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Переклад (англійський)».2024Шовкопляс Ю. О. Каніболоцька О. А. Рось С. В.Шовкопляс Ю. О., Каніболоцька О. А., Рось С. В. Основи вивчення другої іноземної мови (іспанської) : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Переклад (англійський)». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 124 с.