Публікації

Зберегти у файл

Показані 41-60 із 13 534 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02023-01-08 21:02:24Кузьмич О.П. Психологічні умови формування довіри до себе в юнацькому віці. 2022-Кузьмич О.П. Психологічні умови формування довіри до себе в юнацькому віці. Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи ї розвитку Запоріжжя: ЗНУ, 2022. C. 47-48. URL: -.
Навчальний посібник02022-12-15 12:13:22Адміністративний процес : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Право»2022-Адміністративний процес : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Право». За загальною редакцією Шарая А. . Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 102 с.
Тези доповіді на конференціях02023-01-10 18:19:30ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ДИЗАЙН-ОСВІТИ2022https://doc-0k-8k-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/n7cn2aa7cjoi3766i9um1jhvanl6i81i/6nr9sj4r6jhhavqno19u6j69saka3789/1673374125000/drive/09454396865346396961/ACFrOgBx894ici3w7057tX4Dw_w74yNRgrAx1yHkBt2tEeCQTnuIKWU5_u13csR23v7iWvBldN0q2WФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ДИЗАЙН-ОСВІТИ. Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2022 р.) Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022. Т. Том 2. C. 43-45. URL: https://doc-0k-8k-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/n7cn2aa7cjoi3766i9um1jhvanl6i81i/6nr9sj4r6jhhavqno19u6j69saka3789/1673374125000/drive/09454396865346396961/ACFrOgBx894ici3w7057tX4Dw_w74yNRgrAx1yHkBt2tEeCQTnuIKWU5_u13csR23v7iWvBldN0q2W.
Конспект лекцій02023-01-11 08:09:36ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА2020ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. За загальною редакцією Сидорук А. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 98 с.
Навчально-методичний посібник02023-05-10 17:25:53Навчання, підготовка та перепідготовка суддів з гандболу2022Навчання, підготовка та перепідготовка суддів з гандболу. За загальною редакцією Дядечко І., Верцімага А. . Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2022. 79 с.
Тези доповіді на конференціях02024-01-19 10:45:54ПЕРЕКЛАД УКРАЇНОМОВНИХ ТЕРМІНІВ З ЕКОЛОГІЇ НАМЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ2023https://langs.udau.edu.ua/ua/novini/v-vseukrainska-internet-konferenciya-problemi-lingvistiki-j-metodiki-vikladannya-mov-u-konteksti-vhodzhennya-ukraini-v-evropejskij-prostir.htmlПЕРЕКЛАД УКРАЇНОМОВНИХ ТЕРМІНІВ З ЕКОЛОГІЇ НАМЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір: матеріали VВсеукраїнської інтернет-конференції. 6 квітня 2023. Уманський національний університет садовництва Запоріжжя: Видавець«Сочінський М.М.", 2023. C. 38-42. URL: https://langs.udau.edu.ua/ua/novini/v-vseukrainska-internet-konferenciya-problemi-lingvistiki-j-metodiki-vikladannya-mov-u-konteksti-vhodzhennya-ukraini-v-evropejskij-prostir.html.
Інша друкована навчально-методична праця02023-05-15 12:53:20Пріоритетні етапи проведення діагностики якості освіти в сучасних умовах розвитку України. Матеріали регіональної науково- практичної конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя та Запорізької області «Система забезпечення якості освіти».26 квітня 22018Пріоритетні етапи проведення діагностики якості освіти в сучасних умовах розвитку України. Матеріали регіональної науково- практичної конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя та Запорізької області «Система забезпечення якості освіти».26 квітня 2. За загальною редакцією Птіцина Л. . Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 2 с.
Інша друкована навчально-методична праця02023-05-15 12:52:52Використання електронних освітніх ресурсів, як метод підвищення якості освіти. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2019» : у 5 т. 2019Використання електронних освітніх ресурсів, як метод підвищення якості освіти. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2019» : у 5 т. За загальною редакцією Птіцина Л. . Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 2 с.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1952023-05-15 18:21:58Електронний курс: Аудит ІІ2023https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10871Електронний курс: Аудит ІІ. 2023.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1962023-05-15 18:20:51Електронний курс Аудит 2023https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8143Електронний курс Аудит. 2023.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1932023-05-15 18:24:16Електронний курс Документування в аудиті2023https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=15510Електронний курс Документування в аудиті. 2023.
Інше02023-04-25 13:52:52Застосування сучасних технологій комунікації в цивільному процесі2022https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/zastosuvannya-suchasnih-tehnologiy-komunikaciyi-v-civilnomu-procesi.htmlЗастосування сучасних технологій комунікації в цивільному процесі. За загальною редакцією Луц Д. М. Київ: Всеукраїнське професійне юридичне видання ", 2022. 3 с.
Методичні рекомендації02023-06-08 10:17:30Англійська мова: практикум для формування іншомовної комунікативної компетенції для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності “Правознавство”освітньо-професійної програми “Правознавство” 2018Англійська мова: практикум для формування іншомовної комунікативної компетенції для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності “Правознавство”освітньо-професійної програми “Правознавство”. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 78 с.
Публікація в періодичному виданні02023-06-08 10:29:59Стилистические характеристики устойчивых компаративных единиц в английском языке2017Стилистические характеристики устойчивых компаративных единиц в английском языке. . East European Scientific Journal. Warsaw. 2017. Т. 2. № 9(25). C. 55-59.
Публікація в періодичному виданні02023-06-08 10:36:54. Семантические особенности устойчивых компаративных единиц в английском языке2017. Семантические особенности устойчивых компаративных единиц в английском языке. European Journal of Humanities and Social Sciences. 2017. № 1. C. 39-42.
Публікація в періодичному виданні02023-06-08 10:43:18Структурно-семантичні угруповання стійких компаративних одиниць англійської мови2017Структурно-семантичні угруповання стійких компаративних одиниць англійської мови. Південний архів. Філологічні науки . 2017. № 66. C. 153-157.
Публікація в періодичному виданні02023-06-08 10:48:54Лінгвокультурологічні особливості стійких компаративних одиниць з компонентом-фітонімом в англійській мові2017Лінгвокультурологічні особливості стійких компаративних одиниць з компонентом-фітонімом в англійській мові. Нова філологія. 2017. № 70. C. 164-169.
Підручник02022-01-11 17:17:48Адміністративне право України. Повний курс 2018https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19688/1/Галунько-АДМІНІСТРАТИВНЕ-ПРАВО-УКРА8-ilovepdf-compressed-1%20%281%29.pdfАдміністративне право України. Повний курс. За загальною редакцією Галунько В. ., Діхтієвський П. . Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
Підручник02022-01-11 17:39:56Патронатна служба 2018Патронатна служба. За загальною редакцією Коломоєць Т. О., Колпаков В. К. Київ: Ін Юре, 2018. 180 с.
Монографії, видані у співавторстві0Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія. Том 10 / за ред. А. В. Череп. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 99 с.2021формуєтьсяІнтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія. Том 10 / за ред. А. В. Череп. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 99 с. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 99 с.. 2021 URL: формується.