Публікації

Зберегти у файл

Показані 21-40 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Організація дитячого дозвілля на території Північного Приазов’я в 1941-1943 рр. (на матеріалах усної історії) 2013Казаков Г. І.Казаков Г. І. Організація дитячого дозвілля на території Північного Приазов’я в 1941-1943 рр. (на матеріалах усної історії). Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів. 2013. Т. 27. C. 481-486.
Тези доповіді на конференціях0Характерні особливості житлової та продовольчої сфер на окупованих територіях Північного Приазов’я 1941-1943 рр. (на матеріалах усної історії) 2014Казаков Г. І.Казаков Г. І. Характерні особливості житлової та продовольчої сфер на окупованих територіях Північного Приазов’я 1941-1943 рр. (на матеріалах усної історії). Історичні етюди: [зб. наук. пр.] Дніпро: Літограф, 2014. C. 90-92.
Тези доповіді на конференціях0Становлення американської політики "ізоляціонізму" та її практичне втілення на початку Першої світової війни:1914-1915 рр. (за матеріалами Presidential Documents Archive)2014Казаков Г. І.Казаков Г. І. Становлення американської політики "ізоляціонізму" та її практичне втілення на початку Першої світової війни:1914-1915 рр. (за матеріалами Presidential Documents Archive). Перша світова війна в долях народів Європи та світу: зб. наук. статей Ніжик: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. C. 145-151.
Публікація в періодичному виданні0Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії2014Казаков Г. І.Казаков Г. І. Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2014. № 39. C. 174-177.
Тези доповіді на конференціях0Застосування загадок під час навчальної діяльності на уроках історії в 5-7 класах2014Казаков Г. І.Казаков Г. І. Застосування загадок під час навчальної діяльності на уроках історії в 5-7 класах. Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матеріали ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кіровоград, 16 травня 2014 р.): у 3-х частинах Дніпро: Інновація, 2014. Т. 3 C. 78-80.
Публікація в періодичному виданні0Дослідження генерації нерівномірних структурованих дискретних моделей двовимірних геометричних2020Халанчук Л. В. Чопоров С. В.Халанчук Л. В., Чопоров С. В. Дослідження генерації нерівномірних структурованих дискретних моделей двовимірних геометричних. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Фізико-математичні науки.. 2020. № 1. C. 106-112.
Публікація в періодичному виданні0Використання рівняння Пуассона для побудови нерівномірних структурованих сіток2020Халанчук Л. В. Чопоров С. В.Халанчук Л. В., Чопоров С. В. Використання рівняння Пуассона для побудови нерівномірних структурованих сіток. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. Т. 3. № 2.2. C. 274-282.
Публікація в періодичному виданні0Кодування даних в алгоритмах заперечуваного шифрування2020Гальченко А. В. Чопоров С. В.Гальченко А. В., Чопоров С. В. Кодування даних в алгоритмах заперечуваного шифрування. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. Т. 3. № 2.1. C. 72-79.
Публікація в періодичному виданні0Реалізація заперечуваного шифрування на базі розподілених обчислень2020Гальченко А. В. Чопоров С. В.Гальченко А. В., Чопоров С. В. Реалізація заперечуваного шифрування на базі розподілених обчислень. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Фізико-математичні науки. 2020. № 1. C. 128-137.
Тези доповіді на конференціях0Стиснення даних та заперечуване шифрування2020Гальченко А. В. Чопоров С. В.Гальченко А. В., Чопоров С. В. Стиснення даних та заперечуване шифрування. Актуальні проблеми математики та інформатики: Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників Херсон: Видавничій дім “Гельветика”, 2020. C. 14-15.
Публікація в періодичному виданні0Особистість Роберта Гріна як біографічного автора у світлі дослідницької аналітики2019Філатова О. В.Філатова О. В. Особистість Роберта Гріна як біографічного автора у світлі дослідницької аналітики. Ренесансні студії. 2019. № 31-32. C. 56-71.
Тези доповіді на конференціях0Специфіка гендерних стосунків у романі "Пандосто. Тріумф часу" (1588) Роберта Гріна2020Філатова О. В.Філатова О. В. Специфіка гендерних стосунків у романі "Пандосто. Тріумф часу" (1588) Роберта Гріна. Тези доповідей XII Міжнародної наукової конференції "Іноземна філологія у XXI столітті" Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. C. 91-93.
Тези доповіді на конференціях0Церква Півдня України в умовах Голодомору 1932-1933 рр. 2020Грузова Т. С.Грузова Т. С. Церква Півдня України в умовах Голодомору 1932-1933 рр. Історія релігій в Україні: актуальні питання. Львів: Логос, 2020. C. 60-63.
Монографії, видані у співавторстві0Передпрогнозний аналіз динаміки ціни на озиму пшеницю в Україні2018Максишко Н. К. Біленко В. О.Максишко Н. К., Біленко В. О. Передпрогнозний аналіз динаміки ціни на озиму пшеницю в Україні. В кн.: Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: монографія / За загальною редакцією Черняка О. І., Захарченка П. В. Мелітополь: ВБ Мелітопольської міської друкарні. 2018 C. 110-119.
Інше03. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100688 Комп’ютерна програма «Розрахунок деформування підресореної діафрагми вулканізаційного обладнання (Diafr)» («Diafr»)2020Левчук С. А.Левчук С. А. 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100688 Комп’ютерна програма «Розрахунок деформування підресореної діафрагми вулканізаційного обладнання (Diafr)» («Diafr»). Київ: Український інститут інтелектуальної власност, 2020. 1 с.
Публікація в періодичному виданні0Застосування апарату матриць типу Гріна та матричної алгебри в задачі про статичне деформування круглих пластин дискретно-змінної товщини2020Левчук С. А. Швидка С. Хмельницький А. А.Левчук С. А., Швидка С., Хмельницький А. А. Застосування апарату матриць типу Гріна та матричної алгебри в задачі про статичне деформування круглих пластин дискретно-змінної товщини. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки.. 2020. № 1. C. 68 – 74.
Тези доповіді на конференціях02022-01-31 19:52:53ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ2020Дробишева О. О. Ренан Ю. В.Дробишева О. О., Ренан Ю. В. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28- 29 травня 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 269-272.
Тези доповіді на конференціях0Цифровізація економіки: можливості та загрози для ефективного функціонування підприємств. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : 2020Ажажа М. А. Кононенко М. .Ажажа М. А., Кононенко М. . Цифровізація економіки: можливості та загрози для ефективного функціонування підприємств. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону :. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. – 415 с. Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. C. 126-130.
Тези доповіді на конференціях0Механізми управління виробничим процесом і інформаційним забезпеченням промислового підприємства на основі збалансованої системи показників. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : 2020Ажажа М. А. Кононенкко Є. .Ажажа М. А., Кононенкко Є. . Механізми управління виробничим процесом і інформаційним забезпеченням промислового підприємства на основі збалансованої системи показників. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону :. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. – 415 с. Запоріжжжя : ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. C. 132-135.
Тези доповіді на конференціях0Сутність сучасних геоінформаційних систем у територіальному управлінні. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : 2020Ажажа М. А.Ажажа М. А. Сутність сучасних геоінформаційних систем у територіальному управлінні. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону :. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. – 415 с. Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. C. 296-299.