Публікації

Зберегти у файл

Показані 21-40 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Дослідження статичного деформування складеної конструкції з двох пластин1998Левчук С. А.Левчук С. А. Дослідження статичного деформування складеної конструкції з двох пластин. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 1998. № 2. C. 79 - 81.
Публікація в періодичному виданні0Використання експериментальних даних під час дослідження контактування пружних пластин1998Левчук С. А.Левчук С. А. Використання експериментальних даних під час дослідження контактування пружних пластин. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. 1998. № 354. C. 20 – 22.
Публікація в періодичному виданні0 Some details of hydrogen interaction with Si and Ge surfaces1998Gorban A. N. Yanovsky A. S. Kolomoets S. V.Gorban A. N., Yanovsky A. S., Kolomoets S. V. Some details of hydrogen interaction with Si and Ge surfaces. Physics of Low-Dimensional Structures. 1998. Т. 9-10. C. 65-76.
Публікація в періодичному виданні0 Hydrogen interaction with Si and Ge surface clusters1999Yanovsky A. S. Kolomoets S. V.http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do;jsessionid=E5B28B923BD5EBDE4ED855B4B9020156?customersID=RID&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RID&SrcAuth=Yanovsky A. S., Kolomoets S. V. Hydrogen interaction with Si and Ge surface clusters. Vacuum. 1999. Т. 54. № 1-4. C. 47-51. URL: http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do;jsessionid=E5B28B923BD5EBDE4ED855B4B9020156?customersID=RID&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RID&SrcAuth=.
Публікація в періодичному виданні0Матриця типу Гріна круглої пластини дискретно-змінної товщини1999Левчук С. А.Левчук С. А. Матриця типу Гріна круглої пластини дискретно-змінної товщини. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 1999. № 2. C. 66 – 69.
Публікація в періодичному виданні0Дослідження деформування багатосекційних оболонкових конструкцій1999Левчук С. А. Куземко В. А.Левчук С. А., Куземко В. А. Дослідження деформування багатосекційних оболонкових конструкцій. Вопросы механики деформирования и разрушения твёрдых тел. 1999. C. 130 – 134.
Навчально-методичний посібник02023-05-11 16:58:24Українське бойове мистецтво Спас2000Притула О. Л.Притула О. Л. Українське бойове мистецтво Спас. Запоріжжя: Вид. центр "Запорозький Спас", 2000. 60 с.
Публікація в періодичному виданні0Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму2000Конох А. П.Конох А. П. Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники М.Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 2000. № 31. C. 238-243.
Інше01. Методична розробка з домашнього читання (з німецької мови як другої іноземної для студентів 2-4 курсів факультету іноземної філології) 2000Курохтіна А. М. Коломієць К. М. Фунтова Ю. С.Курохтіна А. М., Коломієць К. М., Фунтова Ю. С. 1. Методична розробка з домашнього читання (з німецької мови як другої іноземної для студентів 2-4 курсів факультету іноземної філології). Запоріжжя: ЗДУ, 2000. 91 с.
Інше0Численные методы: Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 7.080202 – «Прикладная математика»2000Киричевский В. В. Левчук С. А.Киричевский В. В., Левчук С. А. Численные методы: Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 7.080202 – «Прикладная математика». Запорожье: ЗГУ, 2000. 92 с.
Інше0Категория «Пространства» в произведении «Слово о полку Игореве»2000Мамедова А.Мамедова А. Категория «Пространства» в произведении «Слово о полку Игореве». Запоріжжя: ЗДУ, 2000. 106-108 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:39:54Особливості функціонального стану організму юнаків та дівчат різних клімато-географічних регіонів СНД2001Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Особливості функціонального стану організму юнаків та дівчат різних клімато-географічних регіонів СНД. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: Біологія. 2001. № 1(12). C. 80-84.
Публікація в періодичному виданні0Довговiчнiсть пружно-пластичноi пластини з трiщиною нормального вiдриву 2001Костюшко І. А. Куземко В. А.Костюшко І. А., Куземко В. А. Довговiчнiсть пружно-пластичноi пластини з трiщиною нормального вiдриву. Новi матерiали i технологii в металургii та машинобудуваннi Запорiзький нацioнальний технiчний унiверситет, Запорiжжя. 2001. № 2. C. 42-45.
Публікація в періодичному виданні0Розв’язок динамiчних задач для пружних тiл з трiщинами 2001Костюшко І. А. Куземко А. М. Куземко Н. І. Куземко В. А.Костюшко І. А., Куземко А. М., Куземко Н. І., Куземко В. А. Розв’язок динамiчних задач для пружних тiл з трiщинами. Новi матерiали i технологii в металургii та машинобудуваннi Запорiзький нацioнальний технiчний унiверситет, Запорiжжя. 2001. № 1. C. 22-25.
Інше02. Програма з другої іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) для студентів факультету іноземної філології2001Курохтіна А. М. Ружин К. М. Чаплинська Т. Сирюкова Н. О.Курохтіна А. М., Ружин К. М., Чаплинська Т., Сирюкова Н. О. 2. Програма з другої іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) для студентів факультету іноземної філології. Запоріжжя: ЗДУ, 2001. 89 с.
Інше03. Практикум з домашнього читання для студентів 4-5 курсів факультету іноземної філології 2002Курохтіна А. М. Коломієць Ю. М.Курохтіна А. М., Коломієць Ю. М. 3. Практикум з домашнього читання для студентів 4-5 курсів факультету іноземної філології. Запоріжжя: ЗДУ, 2002. 114 с.
Тези доповіді на конференціях02022-12-29 23:30:40Філософія менеджменту інклюзивного розвитку в умовах цифровізації.2002Андрюкайтене Р. . Воронкова В. .https://er.dduvs.in.ua/?_gl=1*1js4gkw*_ga*NzIxMTQ4NzEzLjE2NTUxMTgwMjM.*_ga_YPJQN7C212*MTY3MjEzNjMxMy41MC4xLjE2NzIxMzYzMTMuMC4wLjAАндрюкайтене Р. ., Воронкова В. . Філософія менеджменту інклюзивного розвитку в умовах цифровізації. Соціально-гуманітарні виміри правової держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 27 жовтня 2022 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,, 2002. C. 17-22. URL: https://er.dduvs.in.ua/?_gl=1*1js4gkw*_ga*NzIxMTQ4NzEzLjE2NTUxMTgwMjM.*_ga_YPJQN7C212*MTY3MjEzNjMxMy41MC4xLjE2NzIxMzYzMTMuMC4wLjA.
Тези доповіді на конференціях02023-03-08 10:45:27Актуальність розробки паперового щоденника у світі цифрових технологій2002Федорук І. В. Содомора Х. М.https://drive.google.com/file/d/1ssOyf9HO3dfEe4KiJIo_3-cWUKv7LZo4/viewФедорук І. В., Содомора Х. М. Актуальність розробки паперового щоденника у світі цифрових технологій. ДИЗАЙН, ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ТВОРЧІСТЬ: сучасні тенденції та технології Запоріжжя: Запоріжжя: ЗНУ Запоріжжя: ЗНУ, 2002. Т. 2 C. 99-100. URL: https://drive.google.com/file/d/1ssOyf9HO3dfEe4KiJIo_3-cWUKv7LZo4/view.
Публікація в періодичному виданні0Условия распадения уравнений теории упругости для ортотропного слоя2002Величко И. Г. Ткаченко И. Г.Величко И. Г., Ткаченко И. Г. Условия распадения уравнений теории упругости для ортотропного слоя. Задачи механики многослойных сред и их численная реализация. Сборник научных статей. 2002. C. 38-43.
Інше0Численные методы: Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 7.080202 – «Прикладная математика». Издание второе, исправленное и дополненное2002Киричевский В. В. Левчук С. А.Киричевский В. В., Левчук С. А. Численные методы: Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 7.080202 – «Прикладная математика». Издание второе, исправленное и дополненное. Запорожье: ЗГУ, 2002. 97 с.