Публікації

Зберегти у файл

Показані 21-40 із 13 534 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Методичні вказівки02022-12-10 19:44:56Інформаційна справа у міжнародній діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньо-професійної програми «Інформаційно-комунікаційна 2022Інформаційна справа у міжнародній діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньо-професійної програми «Інформаційно-комунікаційна. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 50 с.
Публікація в періодичному виданні02022-12-27 12:43:04FOREIGN CONCEPTS OF INFORMATION (DIGITAL) ECONOMY 2022https://management-journal.org .ua/index.php/journal/article/ view/366 Email: znu@management-journal.org.uaFOREIGN CONCEPTS OF INFORMATION (DIGITAL) ECONOMY. Management and Entrepreneurship : Trends of Development. 2022. Т. 2. № 20. C. 8-19. URL: https://management-journal.org .ua/index.php/journal/article/ view/366 Email: znu@management-journal.org.ua.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 12:51:38Зарубіжний досвід становлення і розвитку конвергентного спрямування цифрових технологій у сучасному суспільстві2022https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-26-28-yanvarya-2022-goda-chikago-ssha-https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFICЗарубіжний досвід становлення і розвитку конвергентного спрямування цифрових технологій у сучасному суспільстві. VIII Міжнародна науково-практична конференція «MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT» Чікаго: МНК, 2022. C. 884-894. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-26-28-yanvarya-2022-goda-chikago-ssha-https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 12:54:39Машинний інтелект, штучне і глибинне навчання як чинники розвитку діджиталізованого менеджменту. 2022http://www.glau.kr.ua/images/docs/Economic_and_legal_discussions_30042022.pdfМашинний інтелект, штучне і глибинне навчання як чинники розвитку діджиталізованого менеджменту. кономіко – правові дискусії: матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та науковців, 30 квітня 2022р. Кропивницький: ЛА НАУ, 2022. C. 96-97. URL: http://www.glau.kr.ua/images/docs/Economic_and_legal_discussions_30042022.pdf.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 12:56:31Напрями розвитку складових цифрової стратегії: теперішнє і майбутнє. 2022Напрями розвитку складових цифрової стратегії: теперішнє і майбутнє. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2022 Запоріжжя: ЗНУ, 2022. Т. 5 C. 37-38.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 12:59:04Довгострокові тенденції розвитку цифрових стратегій майбутнього. Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави 2022Довгострокові тенденції розвитку цифрових стратегій майбутнього. Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави. XVI Міжнародна науково-практична конференція Запоріжжя: ЗНУ, 2022. C. 25-38.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 13:03:04Менеджмент у забезпеченні сталого розвитку digital маркетингу та електронної економіки. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності2022https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/88167/1/Shcherbachenko_innovation.pdf;jsessionid=FC9296F45A4D479A36E45B379645D971Менеджмент у забезпеченні сталого розвитку digital маркетингу та електронної економіки. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародна науково-практична конференція, Запоріжжя, 11-12 травня 2022 року. Запоріжжя: НУ"Запорізька політехника", 2022. C. 297-298. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/88167/1/Shcherbachenko_innovation.pdf;jsessionid=FC9296F45A4D479A36E45B379645D971.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 13:08:50Зарубіжний досвід використання цифрової стратегії в умовах Четвертої промислової революції2022 http://eprints.zu.edu.ua/34171/1/%D0%90%D0%9F%D0%A4%D0%9D-2022.pdfЗарубіжний досвід використання цифрової стратегії в умовах Четвертої промислової революції. VІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції від 19 травня 2022 року Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2022. C. 84-87. URL: http://eprints.zu.edu.ua/34171/1/%D0%90%D0%9F%D0%A4%D0%9D-2022.pdf.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 13:12:06Стратегії розвитку інформаційно-інноваційної діяльності на підприємствах в умовах цифровізації 2019http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnik-1-tez-tdatu-2019.pdfСтратегії розвитку інформаційно-інноваційної діяльності на підприємствах в умовах цифровізації. Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 року, Мелітополь, Україна) Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. C. 119-123. URL: http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnik-1-tez-tdatu-2019.pdf.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 13:16:09Інноваційні цифрові технології як виклик та перспектива нової економіки. 2019http://web.znu.edu.ua/NIS//2019/tom-4.pdf Інноваційні цифрові технології як виклик та перспектива нової економіки. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. 281-281. URL: http://web.znu.edu.ua/NIS//2019/tom-4.pdf .
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 13:19:15Вплив цифровізації на розвиток інформаційно-інноваційної діяльності на підприємстві.2019http://vestnikzgia.com.ua/article/view/188750/188763 Вплив цифровізації на розвиток інформаційно-інноваційної діяльності на підприємстві. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства» Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. 19-22. URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/188750/188763 .
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 13:21:06Планування в управлінні проектами в умовах інформаційного суспільства. 2018Планування в управлінні проектами в умовах інформаційного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні та практичні засади становлення і розвитку smart-освіти як чинника формування smart-культури в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «smart-суспільства» 19-20 грудня 2018 Запоріжжя: ЗДІА, 2018. C. 116-120.
Публікація в періодичному виданні02022-12-27 13:24:25Strategies of information and innovation activity development at enterprise in digital conditions2019. http://humstudies.com.ua/article/view/191997/192576Strategies of information and innovation activity development at enterprise in digital conditions. Hhumanities studies: Collection of Scientific Papers . 2019. Т. 1. № 78. C. 74-84. URL: . http://humstudies.com.ua/article/view/191997/192576.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 13:26:58Зарубіжний досвід стратегій розвитку інформаційно-інноваційної діяльності на підприємстві. 2019https://web.znu.edu.ua/NIS/2019/tom-4.pdf Зарубіжний досвід стратегій розвитку інформаційно-інноваційної діяльності на підприємстві. Матеріали XXIV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. Т. 5 № 2 C. 29. URL: https://web.znu.edu.ua/NIS/2019/tom-4.pdf .
Конспект лекцій02023-01-07 09:45:08Маркетинг готельного і ресторанного господарства: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». 2020Маркетинг готельного і ресторанного господарства: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». За загальною редакцією Бортников Є. Г. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 107 с.
Практикум02023-01-07 15:40:21Практикум з розвитку вмінь читання літератури за фахом для студентів освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки «Психологія»2015Практикум з розвитку вмінь читання літератури за фахом для студентів освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки «Психологія». За загальною редакцією Деревянко Ю. М. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 52 с.
Навчальний посібник02023-01-08 03:10:24Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійних програм «Журналістика», «Реклама», «Зв’язки з громадськістю», «Медіакомунікаці2019Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійних програм «Журналістика», «Реклама», «Зв’язки з громадськістю», «Медіакомунікаці. За загальною редакцією Сіріньок-Долгарьова К. Г. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 88 с.
Монографія02023-01-08 03:18:55Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи = European Values in Ukrainian Education: Challenges and Frontiers 2021Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи = European Values in Ukrainian Education: Challenges and Frontiers. За загальною редакцією Сіріньок-Долгарьова К. Г., Тупахіна О. В. Львів-Торунь: Liha-Pres, 2021. 228 с.
Тези доповіді на конференціях02023-01-08 20:58:46Кузьмич О.П. «Проблеми формування довіри до світу в юнацькому віці»2021-Кузьмич О.П. «Проблеми формування довіри до світу в юнацькому віці». збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2021» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. Т. 2 C. 86-88. URL: -.
Тези доповіді на конференціях02023-01-08 21:00:48Кузьмич О.П. Класичні науково-психологічні погляди на визначення поняття «довіра до себе»»2021-Кузьмич О.П. Класичні науково-психологічні погляди на визначення поняття «довіра до себе»». Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи ї розвитку Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 21-23. URL: -.