Публікації

Зберегти у файл

Показані 21-40 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографії, видані у співавторстві02024-07-08 23:56:08АКМЕ-ОРІЄНТИРИ ШКОЛИ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ2024Солдатєнко О. В. Курінна А. Ф. Холох І. .Солдатєнко О. В., Курінна А. Ф., Холох І. . АКМЕ-ОРІЄНТИРИ ШКОЛИ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. В кн.: Механізми трансформації освітніх технологій в умовах інтеграції України до європейського простору / За загальною редакцією Дубініна О. . Люблін: Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w L. 2024 C. 265-318.
Тези доповіді на конференціях02024-07-08 22:39:54Фольклор як засіб народної педагогіки в освітньому процесі закладу дошкільної освіти2024Григоренко Г. . Погрібняк Н. . Курінна А. .https://drive.google.com/file/d/19c-Gp2NL5UzXaXX-73KDO7zn-3yD0a6f/viewГригоренко Г. ., Погрібняк Н. ., Курінна А. . Фольклор як засіб народної педагогіки в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20 квітня 2024 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. Л.О. Сущенко. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. C. 47-49. URL: https://drive.google.com/file/d/19c-Gp2NL5UzXaXX-73KDO7zn-3yD0a6f/view.
Тези доповіді на конференціях02024-07-08 22:29:42Особливості мовленнєвого самовираження дітей дошкільного віку2024Білоровська М. . Курінна А. Ф.https://drive.google.com/file/d/19c-Gp2NL5UzXaXX-73KDO7zn-3yD0a6f/viewБілоровська М. ., Курінна А. Ф. Особливості мовленнєвого самовираження дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20 квітня 2024 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. Л.О. Сущенко Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. C. 25-27. URL: https://drive.google.com/file/d/19c-Gp2NL5UzXaXX-73KDO7zn-3yD0a6f/view.
Тези доповіді на конференціях02024-07-08 13:56:11Постановка задачі про зношування основи Вінклерівського типу прямокутним в плані штампом та вибір методів її розв’язання2024Дугієнко О. Е. Старовойтов О. В. Д'яченко Н. М.https://www.znu.edu.ua/faculty/math/confirences/Tez_APMI_2024.pdfДугієнко О. Е., Старовойтов О. В., Д'яченко Н. М. Постановка задачі про зношування основи Вінклерівського типу прямокутним в плані штампом та вибір методів її розв’язання. Збірка тез п’ятнадцятої Всеукраїнської, двадцять другої регіональної наукової конфе-ренції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (За-поріжжя, 27 квітня 2024) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. C. 170-171. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/math/confirences/Tez_APMI_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-07-07 08:02:23ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МСБО В АПК УКРАЇНИ2024Сейсебаєва Н. Г. Ящук Б. В.https://erasmusplus.org.ua/news/kruglyj-stil-vidnovlennya-silskyh-terytorij-v-umovah-povoyennogo-vidrodzhennya-v-mezhah-proyektu-erazmus-21-05-2024-r-onlajn/Сейсебаєва Н. Г., Ящук Б. В. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МСБО В АПК УКРАЇНИ. Відновлення сільських територій в умовах повоєнного відродження : збірник матеріалів Круглого столу (м. Запоріжжя, 21 травня 2024 року) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. C. 167-170. URL: https://erasmusplus.org.ua/news/kruglyj-stil-vidnovlennya-silskyh-terytorij-v-umovah-povoyennogo-vidrodzhennya-v-mezhah-proyektu-erazmus-21-05-2024-r-onlajn/.
Тези доповіді на конференціях02024-07-07 07:57:55ПОЯСНЕННЯ СУТНОСТІ CSR ТА ЇЇ ВАЖЛИВОСТІ ДЛЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ2024Сейсебаєва Н. Г. Ящук В. Д.https://erasmusplus.org.ua/news/kruglyj-stil-vidnovlennya-silskyh-terytorij-v-umovah-povoyennogo-vidrodzhennya-v-mezhah-proyektu-erazmus-21-05-2024-r-onlajn/Сейсебаєва Н. Г., Ящук В. Д. ПОЯСНЕННЯ СУТНОСТІ CSR ТА ЇЇ ВАЖЛИВОСТІ ДЛЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Відновлення сільських територій в умовах повоєнного відродження : збірник матеріалів Круглого столу (м. Запоріжжя, 21 травня 2024 року) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. C. 67-70. URL: https://erasmusplus.org.ua/news/kruglyj-stil-vidnovlennya-silskyh-terytorij-v-umovah-povoyennogo-vidrodzhennya-v-mezhah-proyektu-erazmus-21-05-2024-r-onlajn/.
Публікація в періодичному виданні02024-07-04 13:14:20Control of the Physical and Technical Fitness of Elite Professional Rugby Union Players. 2024Квасниця О. Тищенко В. О. Іванська О. В. Іваненко С. В. Халемендик Ю. Є. Позмогова Н. В.https://hsr-journal.com/index.php/journal/article/view/658/400Квасниця О., Тищенко В. О., Іванська О. В., Іваненко С. В., Халемендик Ю. Є., Позмогова Н. В. Control of the Physical and Technical Fitness of Elite Professional Rugby Union Players. Health, Sport, Rehabilitation (Scopus). 2024. № 10(2). C. 33-46. . URL: https://hsr-journal.com/index.php/journal/article/view/658/400.
Публікація в періодичному виданні02024-07-03 13:01:05Cultural exchange and cross-border dynamics in Europe: exploring language, heritage, and shared ideals2024Ardelian O. . Kryva L. . Vlasenko О. . Boiko O. . Benkovska N. . .https://malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/3061Ardelian O. ., Kryva L. ., Vlasenko О. ., Boiko O. ., Benkovska N. ., . Cultural exchange and cross-border dynamics in Europe: exploring language, heritage, and shared ideals. Multidisciplinary Science Journal . 2024. № 6. C. e2024ss0708. URL: https://malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/3061.
Публікація в періодичному виданні02024-07-02 17:41:26Культурна дипломатія як інструмент формування іміджу України2024Руднєва А. О. Мальована Ю. Г. Арсенюк М. С.http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/37/37_2024.pdfРуднєва А. О., Мальована Ю. Г., Арсенюк М. С. Культурна дипломатія як інструмент формування іміджу України. Науковий журнал «Регіональні студії». 2024. № 37. C. 63-68. URL: http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/37/37_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-07-02 10:53:36Метод шести капелюхів мислення у формуванні вмінь віртуальної англомовної письмової комунікації2024Бойко О. Ю.https://knlu.edu.ua/konferentsii-i-seminary.htmlБойко О. Ю. Метод шести капелюхів мислення у формуванні вмінь віртуальної англомовної письмової комунікації. “Полілог мов і культур в освітньо-науковому просторі”. Матеріали ІI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2024. C. 136-138. URL: https://knlu.edu.ua/konferentsii-i-seminary.html.
Тези доповіді на конференціях02024-07-02 10:41:46Роль сенкану у навчанні віртуального англомовного письмового спілкування в рамках НУШ2024Бойко О. Ю.https://drive.google.com/drive/folders/1lDTZbT3TSBE3pUVGRZosj6gt9Y0Je-LJБойко О. Ю. Роль сенкану у навчанні віртуального англомовного письмового спілкування в рамках НУШ. Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : зб. наук. праць за матер. ІІІ міжнародної наук.-практ. конф Полтава: ДЗ «Луганський національний університет імені, 2024. Т. 1 C. 51-54. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1lDTZbT3TSBE3pUVGRZosj6gt9Y0Je-LJ.
Тези доповіді на конференціях02024-07-02 10:37:03Віртуальний емоційний інтелект вчителя англійської мови в середній школі2024Бойко О. Ю.https://t.me/conference_it_hnpuБойко О. Ю. Віртуальний емоційний інтелект вчителя англійської мови в середній школі. Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали ІІ Всеукраїнських науково-практичної конференції Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2024. C. 111-115. URL: https://t.me/conference_it_hnpu.
Тези доповіді на конференціях02024-07-02 10:31:52Вплив складності завдання на якість письмової роботи здобувачів середньої освіти2024Бойко О. .https://msu.edu.ua/konferenciji-seminari/Бойко О. . Вплив складності завдання на якість письмової роботи здобувачів середньої освіти. Актуальні проблеми розвитку педагогічної освіти: інновації, виклики, перспективи: збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції Мукачево: МДУ, 2024. C. 168-170. URL: https://msu.edu.ua/konferenciji-seminari/.
Тези доповіді на конференціях02024-07-02 10:14:32Цифровий сторітелінг у навчанні англомовного письма2024Бойко О. .http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/Бойко О. . Цифровий сторітелінг у навчанні англомовного письма. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. C. 25-27. URL: http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/.
Тези доповіді на конференціях02024-07-02 09:51:12The role of divergent and convergent thinking in teaching online english written communication2024Boiko O. .http://perspectives.pp.ua/index.php/np/conf-thesesBoiko O. . The role of divergent and convergent thinking in teaching online english written communication. Матeрiали ХLІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» Анкара: Видавнича група «Наукові перспективи», 2024. C. 131-135. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/conf-theses.
Тези доповіді на конференціях02024-07-01 19:38:45Використання інструментів Vue.js та Laravel при розробці вебзастосунку для відстеження даних погоди2024Лісаченко Я. В. Столярова А. В.https://www.znu.edu.ua/faculty/math/confirences/Tez_APMI_2024.pdfЛісаченко Я. В., Столярова А. В. Використання інструментів Vue.js та Laravel при розробці вебзастосунку для відстеження даних погоди. Актуальні проблеми математики та інформатики: збірка тез доповідей П’ятнадцятої Всеукраїнської, двадцять другої регіональної наукової конференції молодих дослідників (Запоріжжя, 25-26 квітня 2024 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. C. 72-73. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/math/confirences/Tez_APMI_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-07-01 19:34:35Застосування нейронних мереж для розв’язання задач механіки2024Ісупов І. О. Столярова А. В.https://www.znu.edu.ua/faculty/math/confirences/Tez_APMI_2024.pdfІсупов І. О., Столярова А. В. Застосування нейронних мереж для розв’язання задач механіки. Актуальні проблеми математики та інформатики: збірка тез доповідей П’ятнадцятої Всеукраїнської, двадцять другої регіональної наукової конференції молодих дослідників (Запоріжжя, 25-26 квітня 2024 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. C. 53-54. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/math/confirences/Tez_APMI_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-07-01 19:29:14Використання MongoDB та JavaScript для створення інтернет-магазину з продажу в’язаних іграшок2024Васильєва Д. О. Столярова А. В.https://www.znu.edu.ua/faculty/math/confirences/Tez_APMI_2024.pdfВасильєва Д. О., Столярова А. В. Використання MongoDB та JavaScript для створення інтернет-магазину з продажу в’язаних іграшок. Актуальні проблеми математики та інформатики: збірка тез доповідей П’ятнадцятої Всеукраїнської, двадцять другої регіональної наукової конференції молодих дослідників (Запоріжжя, 25-26 квітня 2024 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. C. 20-21. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/math/confirences/Tez_APMI_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-07-01 19:23:31Оцінка ефективності різних підходів до вирішення задачі в'язкопружності2024Барау К. . Столярова А. В.https://www.znu.edu.ua/faculty/math/confirences/Tez_APMI_2024.pdfБарау К. ., Столярова А. В. Оцінка ефективності різних підходів до вирішення задачі в'язкопружності. Актуальні проблеми математики та інформатики: збірка тез доповідей П’ятнадцятої Всеукраїнської, двадцять другої регіональної наукової конференції молодих дослідників (Запоріжжя, 25-26 квітня 2024 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. C. 9-10. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/math/confirences/Tez_APMI_2024.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-07-01 19:08:09Аналіз ефективності алгоритмів розв’язання задачі в’язкопружності2024Столярова А. В. Барау К. .https://doi.org/10.26661/2786-6254-2024-1-10Столярова А. В., Барау К. . Аналіз ефективності алгоритмів розв’язання задачі в’язкопружності. Computer Science and Applied Mathematics (Вісник Запорізького національного університету. (фізико-математичні науки)). 2024. № 1. C. 84-91. URL: https://doi.org/10.26661/2786-6254-2024-1-10.