Публікації

Зберегти у файл

Показані 261-280 із 13 277 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Навчальний посібник0Організація і методика економічного аналізу: навч.- мететод. посіб. для студентів економічних спеціальностей2018Череп А. В.Череп А. В. Організація і методика економічного аналізу: навч.- мететод. посіб. для студентів економічних спеціальностей. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 272 с.
Навчальний посібник0Педагогічні дослідження у фізичному вихованні2019Тищенко В. О. Соколова О.Тищенко В. О., Соколова О. Педагогічні дослідження у фізичному вихованні. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 96 с.
Навчальний посібник0Педагогічний контроль у фізичному вихованні2019Чиженок Т. М. Тищенко В. О. Коваленко Ю.Чиженок Т. М., Тищенко В. О., Коваленко Ю. Педагогічний контроль у фізичному вихованні. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 78 с.
Навчальний посібник0Професійна майстерність учителя фізичної культури2019Коваленко Ю. Чиженок Т. М.Коваленко Ю., Чиженок Т. М. Професійна майстерність учителя фізичної культури. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 109 с.
Навчальний посібник0Динаміка та міцність машин. Навчальний посібник2018Шевченко І. А. Васильченко Т. О.http://www.library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Polnotext&what=SearchBook&id=2912Шевченко І. А., Васильченко Т. О. Динаміка та міцність машин. Навчальний посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 160 с.
Навчальний посібник0Деталі машин. Навчально-методичний посібник2019Шевченко І. А. Васильченко Т. О. Кобрін Ю. Г.http://library.znu.edu.ua/8080/library/DocumentView;jsessionid=C00104EB3446ECA943B65586D034182A?doc_id=1266014Шевченко І. А., Васильченко Т. О., Кобрін Ю. Г. Деталі машин. Навчально-методичний посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2019. 281 с.
Навчальний посібник0Теорія механізмів і машин. Навчально-методичний посібник2017Шевченко І. А. Васильченко Т. О.http://www.library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Polnotext&what=SearchBook&id=2836Шевченко І. А., Васильченко Т. О. Теорія механізмів і машин. Навчально-методичний посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 160 с.
Навчальний посібник0Професійна майстерність учителя фізичної культури2019Професійна майстерність учителя фізичної культури. За загальною редакцією Чиженок Т. М., Коваленко Ю. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 109 с.
Навчальний посібник0Экономическая теория2019Череп А. В. Азбергенова Р. Череп . Г. Бабминдра Д.Череп А. В., Азбергенова Р., Череп . Г., Бабминдра Д. Экономическая теория. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В, 2019. 258 с.
Навчальний посібник0Управління логістичними системами2012Волков В. П. Пшінько О. М. Павлов І. Д. Арутюнян І. А.Волков В. П., Пшінько О. М., Павлов І. Д., Арутюнян І. А. Управління логістичними системами. Запоріжжя: ЗНУ, 2012. 259 с.
Навчальний посібник0Основна іноземна мова /іспанська/: навчально-методичний посібник для формування комунікативної компетенції для здобувачів ступеня вищої освіти магістра освітньо-професійної програми "Мова і література /іспанська/2017Стрюкова Н. О.УДК: 811.134.2 (075.8) С38Стрюкова Н. О. Основна іноземна мова /іспанська/: навчально-методичний посібник для формування комунікативної компетенції для здобувачів ступеня вищої освіти магістра освітньо-професійної програми "Мова і література /іспанська/. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 90 с.
Навчальний посібник0Основна іноземна мова (англійська): методичні рекомендації для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра професійного спрямування "Переклад (англійська мова)"— Запоріжжя: ЗНУ, 2018.— 82 с.2018Юнацька А. Б.Юнацька А. Б. Основна іноземна мова (англійська): методичні рекомендації для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра професійного спрямування "Переклад (англійська мова)"— Запоріжжя: ЗНУ, 2018.— 82 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 82 с.
Навчальний посібник0Актуальні проблеми кримінального процесу в Україні: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність».2018Узунова О. В. Плутицька К. М.Узунова О. В., Плутицька К. М. Актуальні проблеми кримінального процесу в Україні: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 82 с.
Навчальний посібник0Тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність».2018Узунова О. В. Ларкін М. О.Узунова О. В., Ларкін М. О. Тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 80 с.
Навчальний посібник0Стимули як засіб підвищення результативності діяльності публічних службовців: правовий аспект: науково-практичний нарис2018Коломоєць Т. О. Титаренко М. В.Коломоєць Т. О., Титаренко М. В. Стимули як засіб підвищення результативності діяльності публічних службовців: правовий аспект: науково-практичний нарис. Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2018. 76 с.
Навчальний посібник0Нейронные сети и генетические алгоритмы2003Иванов Н. Н. Лысенко Ю. Г. Минц А. Ю.Иванов Н. Н., Лысенко Ю. Г., Минц А. Ю. Нейронные сети и генетические алгоритмы. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 265 с.
Навчальний посібник0Информатика и компьютерная техника: Электронная коммерция2004Иванов Н. Н.Иванов Н. Н. Информатика и компьютерная техника: Электронная коммерция. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2004. 187 с.
Навчальний посібник0Меліорація та рекультивація земель: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища» 2018Дударєва Г. Ф. Дударєв Д. В.Дударєва Г. Ф., Дударєв Д. В. Меліорація та рекультивація земель: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. 81 с.
Навчальний посібник0Корпоративное управление крупным промышленным комплексом2003Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Андриенко В.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Андриенко В. Корпоративное управление крупным промышленным комплексом. За загальною редакцією Лысенко Ю. Г. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 244 с.
Навчальний посібник0Информатика и компьютерная техника: Книга 12003Лысенко Ю. Г. Иванов Н. Н. Андриенко В.Лысенко Ю. Г., Иванов Н. Н., Андриенко В. Информатика и компьютерная техника: Книга 1. Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2003. 276 с.