Публікації

Зберегти у файл

Показані 241-260 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Службове право: поняття, ознаки2018Титаренко М. .Титаренко М. . Службове право: поняття, ознаки. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. C. С. 111-113.
Тези доповіді на конференціях0Службове право: пріоритети виокремлення у сучасній вітчизняній адміністративно-правовій науці.2018Службове право: пріоритети виокремлення у сучасній вітчизняній адміністративно-правовій науці. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. C. С.82-85.
Тези доповіді на конференціях0Стимулювання у праві: поняття та характеристика.2018Стимулювання у праві: поняття та характеристика. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2018» Запоріжжя : Запорізький національний університет., 2018. Т. Т1 C. С. 299–301.
Тези доповіді на конференціях0Стимули у службовому праві: питання цільового спрямування2018Стимули у службовому праві: питання цільового спрямування. «Запорізькі правові читання» Запоріжжя: ЗНУ, 2018. C. С. 137-139..
Тези доповіді на конференціях0Право публічної служби як елемент системи права України: сучасний погляд на специфіку виокремлення2018Право публічної служби як елемент системи права України: сучасний погляд на специфіку виокремлення. Публічна служба і адміністративне судочинство: виклики і здобутки. Київ: ВД «Дакор», 2018. C. С. 403-406.
Тези доповіді на конференціях0Стимули у службовому праві: функціонально-цільовий аспект.2018Стимули у службовому праві: функціонально-цільовий аспект. Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку Одеса: Фенікс, 2018. C. С.436-442.
Тези доповіді на конференціях0«Колективна» премія – різновид стимулу для публічних службовців: чи є правові засади для використання в Україні?2018«Колективна» премія – різновид стимулу для публічних службовців: чи є правові засади для використання в Україні?. Актуальні дослідження правової та історичної науки Тернопіль: Тернопіль, 2018. № (випуск 5) C. С.27-29.
Тези доповіді на конференціях0Премія як різновид стимулу у праві державної служби України: чи задовільним є використання ресурсу?2018Премія як різновид стимулу у праві державної служби України: чи задовільним є використання ресурсу?. Правове життя сучасної України Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. C. С. 278-281..
Тези доповіді на конференціях0Стимули у службовому праві України: праксеологічний аспект.2019Стимули у службовому праві України: праксеологічний аспект. Perspectives of Science and Education Нью-Йорк: SLOVO/WORD, 2019. C. С. 21-27.
Тези доповіді на конференціях0Стимулювання у службовому праві як різновид адміністративної процедури.2018Стимулювання у службовому праві як різновид адміністративної процедури. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки Запоріжжя: ЗНУ, 2018. № №4 C. С. 81–92..
Тези доповіді на конференціях0Стимулювання у службовому праві: стадійний аспект.2019Стимулювання у службовому праві: стадійний аспект. Актуальні дослідження правової та історичної науки Тернопіль: Тернопіль, 2019. № (випуск 11) C. С.23 – 24.
Тези доповіді на конференціях0Державні нагороди як особливий різновид стимулів для публічних службовців: специфіка правового регулювання засад використання ресурсу.2019Державні нагороди як особливий різновид стимулів для публічних службовців: специфіка правового регулювання засад використання ресурсу. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення Харків : Право, 2019. C. С. 290 – 292..
Тези доповіді на конференціях0Стимули у службовому праві України: суб’єктний аспект.2019Стимули у службовому праві України: суб’єктний аспект. «Запорізькі правові читання» Запоріжжя: Запоріжжя, 2019. C. С. 125-127..
Тези доповіді на конференціях0Стимулювання у службовому праві: галузева належність та видове розмаїття.2019Стимулювання у службовому праві: галузева належність та видове розмаїття. «Правове життя сучасної України» Одеса: Одеса, 2019. Т. Т.2 C. С. 85-86.
Тези доповіді на конференціях0Стимул как эффективное средство регулирования деятельности лиц, уполномоченных на осуществление публично-властных полномочий (опыт Украины).2019Титаренко М.Титаренко М. Стимул как эффективное средство регулирования деятельности лиц, уполномоченных на осуществление публично-властных полномочий (опыт Украины). Правовая культура в современном обществе Могилев: Институт МВД, 2019. C. С. 388 – 390.
Тези доповіді на конференціях0Стимули у службовому праві: праксеологічний аспект (умови, критерії, показники).2019Стимули у службовому праві: праксеологічний аспект (умови, критерії, показники). Development of Legal Science: Choice Mechanisms and Priorities Implementation Сніна: Сніна, 2019. C. С.350-352.
Тези доповіді на конференціях0Стимулы в служебном праве: необходимым ли является «тест на пропорциональность»?2019Стимулы в служебном праве: необходимым ли является «тест на пропорциональность»?. Perspectives of World Science and Education Осака: Осака, 2019. C. С. 236 – 239.
Тези доповіді на конференціях0Стимули і пільги у службовому праві: питання співвідношення.2018Стимули і пільги у службовому праві: питання співвідношення. Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів Запоріжжя: ЗНУ, 2018. C. С. 56-58.
Тези доповіді на конференціях0Державні нагороди як вид стимулів щодо публічних службовців: ознаки, функціональне призначення, різновиди.2019Державні нагороди як вид стимулів щодо публічних службовців: ознаки, функціональне призначення, різновиди. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions Штутгарт: Штутгарт, 2019. C. С. 145 – 151..
Тези доповіді на конференціях0Правового регулювання застосування стимулів для публічних службовців у зарубіжних країнах.2020Правового регулювання застосування стимулів для публічних службовців у зарубіжних країнах. «Азовські правові читання» Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2020. C. С.201-205.