Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Метод матриць типу Гріна в задачі про розрахунок статичного деформування двох ортогонально спряжених пластин при крайових умовах симетрії2021Левчук С. А. Проценко В. О.Левчук С. А., Проценко В. О. Метод матриць типу Гріна в задачі про розрахунок статичного деформування двох ортогонально спряжених пластин при крайових умовах симетрії. Збірник тез доповідей Дванадцятої Всеукраїнської, дев’ятнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики” Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 116 – 120.
Тези доповіді на конференціях0Розвиток продуктів сільського туризму у країнах ЄС під час пандемії2021Осаул А. О. Сітнікова Г. .Осаул А. О., Сітнікова Г. . Розвиток продуктів сільського туризму у країнах ЄС під час пандемії. Збірник матеріалів XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2021, 225 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 47-49.
Тези доповіді на конференціях0The peculiarities of rural tourism development (case of Europe)2021Osaul A. . Uliashin I. .Osaul A. ., Uliashin I. . The peculiarities of rural tourism development (case of Europe). Збірник матеріалів XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2021, 225 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 42-43.
Тези доповіді на конференціях0Current rural tourism policy trends2021Osaul A. .Osaul A. . Current rural tourism policy trends. Збірник матеріалів XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2021, 225 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 45-47.
Тези доповіді на конференціях0Банківське кредитування нагромадження капіталу2021Дучинська Н. І. Осаул А. О.Дучинська Н. І., Осаул А. О. Банківське кредитування нагромадження капіталу. Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 23 червня 2021 р.). Херсон : ХНТУ, 2021. 252 с. Херсон: ХНТУ, 2021. C. 113-116.
Тези доповіді на конференціях0УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ2021Маркова С. В.Маркова С. В. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. Management, business, technologies, innovation: trends and challenges Kaunas: Marijampole, 2021. C. 39-40.
Тези доповіді на конференціях0Проблеми розсипання та самодиспергування марганцевих та кремнієвих сплавів2021Воденнікова О. С.Воденнікова О. С. Проблеми розсипання та самодиспергування марганцевих та кремнієвих сплавів. Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20-21 квітня 2021р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 255-259.
Тези доповіді на конференціях0Identification of the basic concepts (case of Anglo-Irish worldview of Ireland)2021Polhorodnyk D. V.Polhorodnyk D. V. Identification of the basic concepts (case of Anglo-Irish worldview of Ireland). International scientific and practical conference "Philological sciences and translation studies: European potential" Wloclawek: Baltija Publishing, 2021. C. 157-159.
Монографії, видані у співавторстві0цццццц2020Доброскок С. О.Доброскок С. О. цццццц. В кн.: Іванова А. Г. ііііівввіф Запоріжжя: ЗНУ. 2020 C. 1-34.
Монографії, видані у співавторстві0Interactivity in foreign language remote teaching2020Serdiuchenko Y. O.Serdiuchenko Y. O. Interactivity in foreign language remote teaching. В кн.: Modern approaches to foreign language remote teaching / За загальною редакцією Kuzmenko A. O. Torun: Liha-Pres. 2020 C. 87 - 106.
Публікація в періодичному виданні0Foreign experience of training future foreign language teachers using interactive technologies2021Serdiuchenko Y. O.Serdiuchenko Y. O. Foreign experience of training future foreign language teachers using interactive technologies. Інноваційна педагогіка. 2021. Т. 1. № 32. C. 157 - 160.
Тези доповіді на конференціях0Дистанційне навчання іноземної мови у ЗВО із використанням інтерактивних технологій2021Сердюченко Ю. О.Сердюченко Ю. О. Дистанційне навчання іноземної мови у ЗВО із використанням інтерактивних технологій. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. C. 123 - 124.
Тези доповіді на конференціях0Роль експертизи відеозвукозапису при розслідуванні злочинів, учинених членами молодіжних неформальних груп (об’єднань)2020Ларкін М. О.Ларкін М. О. Роль експертизи відеозвукозапису при розслідуванні злочинів, учинених членами молодіжних неформальних груп (об’єднань). «Актуальні проблеми проведення економічних, товарознавчих, будівельних експертиз та правові шляхи їх вирішення»(29 квітня 2020 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 141-144.
Стаття в книзі02022-02-01 13:46:38Особливості розслідування злочинів екстремістської спрямованості, учинених членами молодіжних неформальних груп (об’єднань)2020Бояров В. І. Ларкін М. О.Бояров В. І., Ларкін М. О. Особливості розслідування злочинів екстремістської спрямованості, учинених членами молодіжних неформальних груп (об’єднань). В кн.: Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing” Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”. 2020 C. 462-479.
Стаття в книзі0Informational foundations of investigating crimes, commited by members of youth informal groups2020Larkin M. .Larkin M. . Informational foundations of investigating crimes, commited by members of youth informal groups. В кн.: Methodology and science foundation of modern jurisprudence: collective monograph Boston: Primedia eLaunch. 2020 C. 172-176.
Інше0Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.5: Адміністративне право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого2020Ларкін М. О.Ларкін М. О. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.5: Адміністративне право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. 960 (647-652) с.
Публікація в періодичному виданні0Службове право у системі національного права України: питання виокремлення2018Титаренко М. В.Титаренко М. В. Службове право у системі національного права України: питання виокремлення. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. . 2018. № №2. C. С. 36-46.
Публікація в періодичному виданні0Стимули у службовому праві: питання класифікаційного розподілу.2018Титаренко М.Титаренко М. Стимули у службовому праві: питання класифікаційного розподілу. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.. 2018. № №3. C. С.159-164.
Публікація в періодичному виданні0Стимули у службовому праві як різновид стимулів у праві і характеристика ознак2018Tytarenko M. .Tytarenko M. . Стимули у службовому праві як різновид стимулів у праві і характеристика ознак. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2018. № №4. C. С.62-69.
Публікація в періодичному виданні0Стимули для публічних службовців у зарубіжних країнах: правове закріплення видів, застосування2018Титаренко М. .Титаренко М. . Стимули для публічних службовців у зарубіжних країнах: правове закріплення видів, застосування. Підприємництво, господарство і право. 2018. № №8. C. С.116-122.