Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 13 540 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Інше0Міжнародне приватне право: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки "Правознавство"2015Міжнародне приватне право: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки "Правознавство". За загальною редакцією Бичківський О. О. м. Запоріжжя: 82 , 2015. 82 с.
Тези доповіді на конференціях0До питання укладення трудового договору про повну матеріальну відповідальність працівника у світлі прийняття нового Трудового кодексу України2019До питання укладення трудового договору про повну матеріальну відповідальність працівника у світлі прийняття нового Трудового кодексу України. Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науковопрактичної конференції, м. Запоріжжя, 06 травня 2019 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. 70-72.
Методичні вказівки0Ландшафтне проєктування, озеленення [Текст] : методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Дизайн" освітньо-професійної програми "Графічний дизайн" 2020https://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2020/02/0044778.docЛандшафтне проєктування, озеленення [Текст] : методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Дизайн" освітньо-професійної програми "Графічний дизайн". За загальною редакцією Сілогаєва В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 48 с.
Інше0Рекреаційні ігри2011Рекреаційні ігри. За загальною редакцією Бессарабова О. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 75 с.
Монографія0Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с2020Особливості управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств: монографія/ За ред. д.е.н, проф. О.Г. Череп – Запорожжя: ЗНУ, 2020. – 210 с. За загальною редакцією Череп О. Г., Терент'єва Н. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 210 с.
Тези доповіді на конференціях0СОЦІАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДДЮ ТА МОЛОДІЖНА РОБОТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ2020https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/6867/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90_2020.pdfСОЦІАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДДЮ ТА МОЛОДІЖНА РОБОТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. СОЦІАЛЬНА РОБОТА: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, РОЗВИТОК: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 червня 2020 року Львів: ЛДУ БЖД, 2020. C. 154 - 161. URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/6867/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90_2020.pdf.
Тези доповіді на конференціях0ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ2020https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31083/2/conf2020.pdfФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 25 вересня 2020 р.) Ужгород: -, 2020. C. 73-75. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31083/2/conf2020.pdf.
Інше0Конспект лекцій "Маркетинг" для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальностей «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка» освітньо-професійних програм «051 Економіка», «071 Облік і оподаткув2020Конспект лекцій "Маркетинг" для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальностей «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка» освітньо-професійних програм «051 Економіка», «071 Облік і оподаткув. За загальною редакцією Іванов М. М., Малтиз В. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 108 с.
Монографія0Інтеграція освіти, науки та бізнесу2020Інтеграція освіти, науки та бізнесу. За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 375 с.
Публікація в періодичному виданні0Цивілізації світу у сучасному політологічному та країнознавчому дискурсі2020http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=221Цивілізації світу у сучасному політологічному та країнознавчому дискурсі. Гілея : науковий вісник. Політичні науки.. 2020. № 153. C. 190-194. URL: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=221.
Публікація в періодичному виданні0Геополітика східноєвропейської ідентичності у відображенні сучасного польського медіапростору. 2020http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=222Геополітика східноєвропейської ідентичності у відображенні сучасного польського медіапростору. Гілея : науковий вісник. Політичні науки. 2020. № 154. C. 330-335. URL: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=222.
Публікація в періодичному виданні0Польські аналітичні центри з дослідження проблем зовнішньої політики та дипломатії: особливості організації та основні напрямки діяльності.2020https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1018Польські аналітичні центри з дослідження проблем зовнішньої політики та дипломатії: особливості організації та основні напрямки діяльності. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. . 2020. № 12. C. 154-161. URL: https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1018.
Тези доповіді на конференціях0Геополітичні концепції цивілізаційного аналізу міжнародних відносин 2020https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-KUBG-29_Oct_2020.pdfГеополітичні концепції цивілізаційного аналізу міжнародних відносин. Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. C. 90-96. URL: https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-KUBG-29_Oct_2020.pdf.
Інше0Фінансовий аналіз в фінансових установах та на підприємствах: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра2020Фінансовий аналіз в фінансових установах та на підприємствах: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра. За загальною редакцією Кущик А. П. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 135 с.
Тези доповіді на конференціях0Лирика Сергея Есенина: особенности отображения лингвокультурной специфики при переводе на немецкий язык 2020-----Лирика Сергея Есенина: особенности отображения лингвокультурной специфики при переводе на немецкий язык. Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 16 березня 2020 року) Переяслав, 2020: Переяслав, 2020, 2020. C. 178-179. URL: -----.
Тези доповіді на конференціях0Модальна парадигма текстів німецьких анекдотів. 2020І-672б Модальна парадигма текстів німецьких анекдотів. Тези доповідей ХІІ Міжнародної наукової конференції “Іноземна філологія у ХХІ столітті” Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 54-57. URL: І-672б .
Навчальний посібник0ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) Практикум із розвитку комунікативної компетенції здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (німецька)», «Мова і література (ф2020ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) Практикум із розвитку комунікативної компетенції здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (німецька)», «Мова і література (ф. За загальною редакцією Макєдонова О. . Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 90 с.
Публікація в періодичному виданні0Логіка необхідності виникнення людини як логіка саморозгортання концепту "людина" (з історії в теорію)2020Логіка необхідності виникнення людини як логіка саморозгортання концепту "людина" (з історії в теорію). КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ. 2020. Т. 1. № 41. C. 20-29.
Тези доповіді на конференціях0Концепт ВЕЩЬ в поэтическом дискурсе (На материале творчества Генриха Гейне).2015Концепт ВЕЩЬ в поэтическом дискурсе (На материале творчества Генриха Гейне). Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. НТУУ «КПІ». Київ. : Кафедра. , 2015. C. 35-37.
Тези доповіді на конференціях0Темпоральная аранжировка немецкой эпиграммы. 2015Темпоральная аранжировка немецкой эпиграммы. Сучасна германістика: Теорія і практика: мат-ли ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 10-11 листопада 2015 р. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. : Біла К.О.,, 2015. C. 19-20.