Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 13 293 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Підручник02022-01-11 17:39:56Патронатна служба 2018Патронатна служба. За загальною редакцією Коломоєць Т. О., Колпаков В. К. Київ: Ін Юре, 2018. 180 с.
Підручник02022-10-03 13:20:37Економічний ризик та його оцінка2022Череп А. В. Кущик А. П.Череп А. В., Кущик А. П. Економічний ризик та його оцінка. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2022. 316 с.
Підручник02023-05-11 17:16:52ХАРАКТЕРНИЦТВО ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ2022Притула О. Л. Конох А. П. Терлецький В. М. Каляндрук Т. Б. Богуш Д.Притула О. Л., Конох А. П., Терлецький В. М., Каляндрук Т. Б., Богуш Д. ХАРАКТЕРНИЦТВО ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ. Запоріжжя: Видавництво «Фіолетовий слон», 2022. 100 с.
Підручник02024-02-21 10:25:31Економічний ризик та його оцінка.2022Череп А. В. Кущик А. П.Череп А. В., Кущик А. П. Економічний ризик та його оцінка. запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2022. 316 с.
Підручник12024-03-12 07:02:32Основи управління якістю сільськогосподарських ґрунтів: стандарти та практики Європейського Союзу. Європейський проєкт EUROLAND («Європейські практики в управлінні землями сільськогосподарського призначення»).2023Волков В. П. Бондар О. Г. Переверзєва А. В. Полякова І. О.Волков В. П., Бондар О. Г., Переверзєва А. В., Полякова І. О. Основи управління якістю сільськогосподарських ґрунтів: стандарти та практики Європейського Союзу. Європейський проєкт EUROLAND («Європейські практики в управлінні землями сільськогосподарського призначення»). Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В., 2023. 274 с.
Підручник0Фінансове планування2021Череп А. В. Бугай В. Череп О. Г. Горбунова А. В.Череп А. В., Бугай В., Череп О. Г., Горбунова А. В. Фінансове планування. София: Научно технически съюз по машинострорне «Инду, 2021. 375 с.
Підручник0Адміністративне право України. Повний курс 2021Шарая А. . Галунько В. . Діхтієвський П. . Кузьменко О. .http://www.ssaals.com.ua/?p=7994Шарая А. ., Галунько В. ., Діхтієвський П. ., Кузьменко О. . Адміністративне право України. Повний курс. За загальною редакцією Галунько В. . Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с.
Підручник0Інвестування : підручник для студентів ЗДІА спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навчання. 2017Шапуров О. О.Шапуров О. О. Інвестування : підручник для студентів ЗДІА спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 176 с.
Підручник0Інвестиційне кредитування : підручник2018Шапуров О. О.Шапуров О. О. Інвестиційне кредитування : підручник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 161 с.
Підручник0Телевиробництво: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Журналістика» 2015Тернова А. І. Захарс (Рогова) Т. А.Тернова А. І., Захарс (Рогова) Т. А. Телевиробництво: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Журналістика». Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 150 с.
Підручник0Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений (Рекомендовано министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия (письмо № 14/18.2 – 1629 от 12.07.04))2005Киричевский В. В. Левчук С. А. Киричевский Р. В.Киричевский В. В., Левчук С. А., Киричевский Р. В. Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений (Рекомендовано министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия (письмо № 14/18.2 – 1629 от 12.07.04)). Киев: Наукова думка, 2005. 316 с.
Підручник0Адміністративне право України. Повний курс: підручник/ Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О.та ін./ за заг. ред. В. Галунька, О. Правотворової. Видання третє.2020Коломоєць Т. О. Галіцина Н. В. Шарая А. А. Пирожкова Ю. В.Коломоєць Т. О., Галіцина Н. В., Шарая А. А., Пирожкова Ю. В. Адміністративне право України. Повний курс: підручник/ Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О.та ін./ за заг. ред. В. Галунька, О. Правотворової. Видання третє. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 584 с.
Навчальний посібник0Финансовая сана-ция и банкротство хозяйствующих субъектов2019Череп А. Нурлихина Г. Череп О.Череп А., Нурлихина Г., Череп О. Финансовая сана-ция и банкротство хозяйствующих субъектов. Алматы: Издательский дом «Казак университеті», 2019. 192 с.
Навчальний посібник0Антикризисное управление2019Череп А. В. Череп О. Г. Калдыбаев Е. Олейникова Л. Г.Череп А. В., Череп О. Г., Калдыбаев Е., Олейникова Л. Г. Антикризисное управление. Алматы: ИП «Сагаутдинова М.Ш», 2019. 170 с. с.
Навчальний посібник0Методика экономического анализа2019Череп А. Файзулина С. Биктеубаева . С. Гамова О. В.Череп А., Файзулина С., Биктеубаева . С., Гамова О. В. Методика экономического анализа. Алматы: Фортуна Полиграф, 2019. 330 с. с.
Навчальний посібник0Баскетбол: тактика гри та методика навчання - навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра всіх напрямів підготовки2017Горбуля В. Б. Горбуля В. О. Горбуля О. В.Горбуля В. Б., Горбуля В. О., Горбуля О. В. Баскетбол: тактика гри та методика навчання - навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра всіх напрямів підготовки. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 93 с.
Навчальний посібник0Хімія: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Лісове господарство» освітньо-професійної програми «Лісове та садово-паркове господарство» 2018Хімія: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Лісове господарство» освітньо-професійної програми «Лісове та садово-паркове господарство». За загальною редакцією Корнет М. М., Генчева В. І. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 126 с.
Навчальний посібник0Усманова О. В., Кравченко В. О., Єременко О. Р. Журналістсько-літературна діяльність Романа Федоріва: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів2013Усманова О. В., Кравченко В. О., Єременко О. Р. Журналістсько-літературна діяльність Романа Федоріва: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 200 с.
Навчальний посібник0 Усманова О.В. «Історія української журналістики ХІХ стодіття: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Журналістика» 2013 Усманова О.В. «Історія української журналістики ХІХ стодіття: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Журналістика». Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 73 с.
Навчальний посібник0Усманова О.В. Історія української журналістики ХХ-ХХІ ст.: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Журналістика»2015Усманова О.В. Історія української журналістики ХХ-ХХІ ст.: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Журналістика». Запоріжжя: КСК-Альянс, 2015. 89 с.