Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0ПРОЦЕС ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ2021Троїцька О. О. Бєлоконь К. В. Манідіна Є. А.Троїцька О. О., Бєлоконь К. В., Манідіна Є. А. ПРОЦЕС ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. C. 216-219.
Інше0Пат. України 123814 на винахід. МПК (C07D 215/20 (2006.01), C07D 215/22 (2006.01) C07D 215/36 (2006.01)) А 61К 31/47, заявл. 02.12.2019; затверд. 02.06.2021, Eтил-3-[4-(алкілсульфаніл)хінолін-2-іл]-2-оксопропаноати та спосіб їх отримання2021Бражко О. А. Головатюк В. М. Амінова А. С.Бражко О. А., Головатюк В. М., Амінова А. С. Пат. України 123814 на винахід. МПК (C07D 215/20 (2006.01), C07D 215/22 (2006.01) C07D 215/36 (2006.01)) А 61К 31/47, заявл. 02.12.2019; затверд. 02.06.2021, Eтил-3-[4-(алкілсульфаніл)хінолін-2-іл]-2-оксопропаноати та спосіб їх отримання. Київ: Бюл.№2. , 2021. 18 с.
Тези доповіді на конференціях0Повітряні рекуператори тепла2021Чейлитко А. О. Єрофєєва А. А. Калюжна А. В.Чейлитко А. О., Єрофєєва А. А., Калюжна А. В. Повітряні рекуператори тепла. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 73-74.
Тези доповіді на конференціях0Потенціал гідроенергетики України у розвитку європейського вектора альтернативних джерел енергії2021Чейлитко А. О. Осаул О. І. Стецюра О. С.Чейлитко А. О., Осаул О. І., Стецюра О. С. Потенціал гідроенергетики України у розвитку європейського вектора альтернативних джерел енергії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 90-92.
Тези доповіді на конференціях0Пошук складу шихти з мінімальним теплоспоживанням для виплавки малофосфористого шлаку2021Воденнікова О. С.Воденнікова О. С. Пошук складу шихти з мінімальним теплоспоживанням для виплавки малофосфористого шлаку. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону: Міжнародна науково-практична конференція (Запоріжжя, 27–28 травня 2021 р.). Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. C. 25–28.
Тези доповіді на конференціях0Цифрова компетентність учителя початкової школи як умова забезпечення ефективності освітнього процесу2021Турбар Т. В.Турбар Т. В. Цифрова компетентність учителя початкової школи як умова забезпечення ефективності освітнього процесу. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи». 20 квітня 2021 р., м. Запоріжжя Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 56-58.
Тези доповіді на конференціях0Використання адитивних технологій для виготовлення деталей авіаційного призначення2021Воденнікова О. С. Коваль М. О.Воденнікова О. С., Коваль М. О. Використання адитивних технологій для виготовлення деталей авіаційного призначення. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону: Міжнародна науково-практична конференція (Запоріжжя, 27–28 травня 2021 р.). Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. C. 40–42.
Навчальний посібник0Педагогіка і психологія вищої школи: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Соціальна робота» освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка»2021Турбар Т. В.Турбар Т. В. Педагогіка і психологія вищої школи: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Соціальна робота» освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 130 с.
Тези доповіді на конференціях0Застосування нечіткої моделі оцінки інвестиційних проєктів розвитку територіальної громади2021Максишко Н. К. Полова А. В. Васильєва О. В.Максишко Н. К., Полова А. В., Васильєва О. В. Застосування нечіткої моделі оцінки інвестиційних проєктів розвитку територіальної громади. Збірник матеріалів XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 122-123.
Тези доповіді на конференціях0Система кількісних характеристик часових рядів в оцінці привабливості інвестиційних інструментів2021Васильєва О. В.Васильєва О. В. Система кількісних характеристик часових рядів в оцінці привабливості інвестиційних інструментів. Збірник матеріалів XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 128-129.
Тези доповіді на конференціях0Багаторівнева стратифікаційнамодель управління банківськими ризиками2021Марковський О. В. Васильєва О. В.Марковський О. В., Васильєва О. В. Багаторівнева стратифікаційнамодель управління банківськими ризиками. Збірник матеріалів XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 138-139.
Тези доповіді на конференціях0Садиба Попова: потенціал та перспективи використання в туризмі регіону2021Чуєва І. О. Бай А. .Чуєва І. О., Бай А. . Садиба Попова: потенціал та перспективи використання в туризмі регіону. ФОРТИФІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ: ПОТЕНЦІАЛ, СТАН, ПРОМОЦІЯ ІННОВАЦІЇ: Матеріали міжнародного науково-практичного інтернет-семінару(Київб 23 квіиня 2021р.) Київ: ТОВ "Геопринт", 2021. C. 81-82.
Тези доповіді на конференціях0НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ2021Чуєва І. О. Полозок А. .Чуєва І. О., Полозок А. . НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2021. C. 164-166.
Тези доповіді на конференціях0Процес інтеграції екологічної та технічної освіти в контексті європейського вектору розвитку вищої освіти в україні2021Троїцька О. О. Манідіна Є. А. Бєлоконь К. В.Троїцька О. О., Манідіна Є. А., Бєлоконь К. В. Процес інтеграції екологічної та технічної освіти в контексті європейського вектору розвитку вищої освіти в україні. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ, Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. C. 216-220.
Тези доповіді на конференціях0Особливості проектування веб-дизайну для квест-простору2021Мельниченко А. . Чемерис Г. Ю.Мельниченко А. ., Чемерис Г. Ю. Особливості проектування веб-дизайну для квест-простору. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2021. C. 348-350.
Тези доповіді на конференціях0Становлення практики розробки дизайн системи для візуальної ідентифікації2021Пашаєва А. . Чемерис Г. Ю.Пашаєва А. ., Чемерис Г. Ю. Становлення практики розробки дизайн системи для візуальної ідентифікації. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2021. C. 358-360.
Тези доповіді на конференціях0Особливості розробки графічної концепції для візуальної новели за мотивами твору "Гамлет" У. Шекспіра2021Головіна Д. . Чемерис Г. Ю.Головіна Д. ., Чемерис Г. Ю. Особливості розробки графічної концепції для візуальної новели за мотивами твору "Гамлет" У. Шекспіра. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Киїа: Видавничий центр КНУКіМ, 2021. C. 314-316.
Тези доповіді на конференціях02022-01-26 11:49:17Стереотипізація як елемент стратегічного наративу держави2021Лебідь Н. М.Лебідь Н. М. Стереотипізація як елемент стратегічного наративу держави. Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. C. 133-136.
Тези доповіді на конференціях0СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА2021Маркова С. В. Бікулов Д. Т.Маркова С. В., Бікулов Д. Т. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликівматеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (28 травня 2021 р., м. Херсон) / за ред. Н.В. Кириченко, Н.Д. Худік та ін Херсон: нижкове видавництво ФОП Вишемирський В.С, 2021. C. 166-169.
Тези доповіді на конференціях0Інноваційні аспекти стратегічного розвитку підприємства регіону2017Маркова С. В. Веремієнко О. .Маркова С. В., Веремієнко О. . Інноваційні аспекти стратегічного розвитку підприємства регіону. Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: Всеукраїнська науково-практична конференція, 02.11.2017р., Запоріжжя: ЗНУ, 2017. C. 4-6.