Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 13 540 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-05-13 10:17:14Образ Марусі Чурай в українській літературі2024Шульга О. О.http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/11171Шульга О. О. Образ Марусі Чурай в українській літературі. «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія . 2024. № 4(22). C. 586-598. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/11171.
Тези доповіді на конференціях02024-05-13 10:21:29Маргінальні елементи у творі Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» як вияв маскулінності 2009Шульга О. О.Шульга О. О. Маргінальні елементи у творі Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» як вияв маскулінності. Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Молода наука» Запоріжжя: ЗНУ, 2009. C. 211-213.
Публікація в періодичному виданні02024-05-13 10:21:57Особливості зміни функціонального стану системи кровообігу робітниць промислового підприємства 26-40 років під впливом комплексної програми реабілітаційних заходів2011Маліков М. В. Малікова А. М. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Малікова А. М., Кузнєцов А. А. Особливості зміни функціонального стану системи кровообігу робітниць промислового підприємства 26-40 років під впливом комплексної програми реабілітаційних заходів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації . 2011. Т. 3. № 12. C. 78-82.
Тези доповіді на конференціях02024-05-13 10:23:11Гендерна специфіка жіночого мовлення в сучасній феміністичній прозі 2010Шульга О. О.Шульга О. О. Гендерна специфіка жіночого мовлення в сучасній феміністичній прозі. Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Молода наука–2010». Запоріжжя: ЗНУ, 2010. C. 201-203.
Тези доповіді на конференціях02024-05-13 10:26:26Специфіка використання лексем, що вказують на особу оповідача у сповідальних творах сучасної жіночої прози 2011Шульга О. О.Шульга О. О. Специфіка використання лексем, що вказують на особу оповідача у сповідальних творах сучасної жіночої прози. Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених «Молода наука–2011»: у 5 т. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. Т. 4 C. 344-346.
Тези доповіді на конференціях02024-05-13 10:49:41Типологія жіночих образів Козацької доби в українській літературі 2012Шульга О. О.Шульга О. О. Типологія жіночих образів Козацької доби в українській літературі. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених “Молода наука–2012”: у 7 т. Запоріжжя: Поліграфічний центр «Copy Art», 2012. Т. 5 C. 345-251.
Методичні вказівки02024-05-13 11:24:36Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» напрямів підготовки «Історія», «Країнознавство» 2015Шульга О. О.Шульга О. О. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» напрямів підготовки «Історія», «Країнознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 83 с.
Навчально-методичний посібник02024-05-13 11:20:46Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Соціальна робота», «Соціологія», «Політологія»2013Стасик М. В. Стадніченко О. О. Процик І. Шульга О. О.Стасик М. В., Стадніченко О. О., Процик І., Шульга О. О. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Соціальна робота», «Соціологія», «Політологія». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. 125 с.
Тези доповіді на конференціях02024-05-13 15:50:30Morphological indicators of the spleen under conditions of short-term hypothermic exposure2024Aminov R. F.https://coldbiomed.cryo.org.ua/?fbclid=IwAR0GjwuPyPdF829CnRFKQ5yoYvdkqg0sRynR0u0PdMO5V9RHhZReiwvhI0QAminov R. F. Morphological indicators of the spleen under conditions of short-term hypothermic exposure. 48th Annual Conference of Young Scientists "Cold in Biology and Medicine - 2024" Kharkiv: Institute for Problems of Cryobiology and Cry, 2024. C. 25. URL: https://coldbiomed.cryo.org.ua/?fbclid=IwAR0GjwuPyPdF829CnRFKQ5yoYvdkqg0sRynR0u0PdMO5V9RHhZReiwvhI0Q.
Тези доповіді на конференціях02024-05-13 18:03:48Дискурс політичної промови у фокусі комунікативної лінгвістики (на матеріалі промов Конрада Аденауера)2024Соколова О. В.https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/05/SCIENCE-AND-SOCIETY.-MODERN-TRENDS-IN-A-CHANGING-WORLD-13-15.05.2024.pdfСоколова О. В. Дискурс політичної промови у фокусі комунікативної лінгвістики (на матеріалі промов Конрада Аденауера). Science and society: modern trends in a changing world Vienna: MDPC Publishing, 2024. C. 380-385. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/05/SCIENCE-AND-SOCIETY.-MODERN-TRENDS-IN-A-CHANGING-WORLD-13-15.05.2024.pdf.
Методичні рекомендації02024-05-13 18:31:17методичні рекомендації до написання,оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "економіка" освітньо-професійної програми "управління персоналом та економіка праці"2019Череп О. Г. Іванов М. М. Тимошик В. Ю.Череп О. Г., Іванов М. М., Тимошик В. Ю. методичні рекомендації до написання,оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "економіка" освітньо-професійної програми "управління персоналом та економіка праці". За загальною редакцією Гельман В. М. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 96 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-13 18:59:37Двовимірні неізотропні поверхні з плоскою нормальною зв’язністю і невиродженим грассмановим образом сталої кривини у просторі Мінковського2024Стєганцева П. Г. Гречнєва М.https://doi.org/10.3842/umzh.v74i4.6743Стєганцева П. Г., Гречнєва М. Двовимірні неізотропні поверхні з плоскою нормальною зв’язністю і невиродженим грассмановим образом сталої кривини у просторі Мінковського. Український математичний журнал. 2024. Т. 74. № 4. C. 533-551. URL: https://doi.org/10.3842/umzh.v74i4.6743.
Методичні рекомендації02024-05-14 08:29:13МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ Методичні рекомендації дo практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг». 2019МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ Методичні рекомендації дo практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг». За загальною редакцією Тимошик В. Ю. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 62 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-14 08:42:43Компетентісний підхід в оцінюванні трудових ресурсів підприємства2019Тимошик В. Ю.Тимошик В. Ю. Компетентісний підхід в оцінюванні трудових ресурсів підприємства. Галицький економічний вісник. 2019. № № 6 (61). . C. 155-164.
Публікація в періодичному виданні02024-05-14 17:04:02The role of artificial intelligence in the development of entrepreneurial initiatives among displaced persons: management of innovative social work practices2024Маловічко О. В.https://www.malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/1925Маловічко О. В. The role of artificial intelligence in the development of entrepreneurial initiatives among displaced persons: management of innovative social work practices. Multidisciplinary Science Journal. 2024. № Vol. 6 (2024). C. 1-8. URL: https://www.malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/1925.
Тези доповіді на конференціях02024-05-15 06:53:15Діджиталізація судового процесу в Україні : реалії електронного судочинства2024Алімов К. О. Чорнобук О. .https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/04/PERSPECTIVES-OF-CONTEMPORARY-SCIENCE-THEORY-AND-PRACTICE-28-30.04.24.pdfАлімов К. О., Чорнобук О. . Діджиталізація судового процесу в Україні : реалії електронного судочинства. The 3rd International scientific and practical conference “Perspectives of contemporary science: theory and practice” (April 28-30, 2024) SPC “Sciconf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2024. 1381 p. Львів: Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua, 2024. C. 1376 - 1381. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/04/PERSPECTIVES-OF-CONTEMPORARY-SCIENCE-THEORY-AND-PRACTICE-28-30.04.24.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-05-15 12:02:47Соціально-економічний простір України в контекстах корупції, корпоративізму та плюралізму2021Бондаренко О. В.http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/view/11772Бондаренко О. В. Соціально-економічний простір України в контекстах корупції, корпоративізму та плюралізму. Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації: збірник тез ХІІ Львівського соціологічного форуму присвяченого 30-літтю академічної соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 2 квітня 2021 року Львів: Львівському національному університеті імені , 2021. C. 106-108. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/view/11772.
Публікація в періодичному виданні02024-05-15 14:23:22ПРОГРАМУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ2024Білов С. . ГАЛИЦЬКИЙ В. . Тищенко В. О.https://pcs.khmnu.edu.ua/index.php/pcs/article/view/202/190Білов С. ., ГАЛИЦЬКИЙ В. ., Тищенко В. О. ПРОГРАМУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ. Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. 2024. № 2(1). C. 158–165. . URL: https://pcs.khmnu.edu.ua/index.php/pcs/article/view/202/190.
Публікація в періодичному виданні02024-05-15 17:04:18Особистісна детермінація довіри до себе в юнацькому віці2024Шевченко Н. Ф. Кузьмич О. Гриміна О. .https://doi.org/10.32999/2663-970X/2024-11-7Шевченко Н. Ф., Кузьмич О., Гриміна О. . Особистісна детермінація довіри до себе в юнацькому віці. Інсайт: психологічні виміри суспільства. 2024. № 11. C. 122-145. URL: https://doi.org/10.32999/2663-970X/2024-11-7.
Публікація в періодичному виданні02024-05-15 17:21:08Construction and Analysis of Automated Human Resource Management System2024Іванов С. М. Іванов М. М.https://ijor.co.uk/ijor/article/view/4185/2190Іванов С. М., Іванов М. М. Construction and Analysis of Automated Human Resource Management System. International Journal of Religion. 2024. Т. 5. № 7. C. 58–69. URL: https://ijor.co.uk/ijor/article/view/4185/2190.