Публікації

Зберегти у файл

Показані 201-220 із 13 424 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0СОЦІАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДДЮ ТА МОЛОДІЖНА РОБОТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ2020https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/6867/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90_2020.pdfСОЦІАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДДЮ ТА МОЛОДІЖНА РОБОТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. СОЦІАЛЬНА РОБОТА: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, РОЗВИТОК: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 червня 2020 року Львів: ЛДУ БЖД, 2020. C. 154 - 161. URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/6867/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90_2020.pdf.
Тези доповіді на конференціях0ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ2020https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31083/2/conf2020.pdfФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 25 вересня 2020 р.) Ужгород: -, 2020. C. 73-75. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31083/2/conf2020.pdf.
Інше0Конспект лекцій "Маркетинг" для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальностей «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка» освітньо-професійних програм «051 Економіка», «071 Облік і оподаткув2020Конспект лекцій "Маркетинг" для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальностей «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка» освітньо-професійних програм «051 Економіка», «071 Облік і оподаткув. За загальною редакцією Іванов М. М., Малтиз В. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 108 с.
Монографія0Інтеграція освіти, науки та бізнесу2020Інтеграція освіти, науки та бізнесу. За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 375 с.
Публікація в періодичному виданні0Цивілізації світу у сучасному політологічному та країнознавчому дискурсі2020http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=221Цивілізації світу у сучасному політологічному та країнознавчому дискурсі. Гілея : науковий вісник. Політичні науки.. 2020. № 153. C. 190-194. URL: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=221.
Публікація в періодичному виданні0Геополітика східноєвропейської ідентичності у відображенні сучасного польського медіапростору. 2020http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=222Геополітика східноєвропейської ідентичності у відображенні сучасного польського медіапростору. Гілея : науковий вісник. Політичні науки. 2020. № 154. C. 330-335. URL: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=222.
Публікація в періодичному виданні0Польські аналітичні центри з дослідження проблем зовнішньої політики та дипломатії: особливості організації та основні напрямки діяльності.2020https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1018Польські аналітичні центри з дослідження проблем зовнішньої політики та дипломатії: особливості організації та основні напрямки діяльності. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. . 2020. № 12. C. 154-161. URL: https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1018.
Тези доповіді на конференціях0Геополітичні концепції цивілізаційного аналізу міжнародних відносин 2020https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-KUBG-29_Oct_2020.pdfГеополітичні концепції цивілізаційного аналізу міжнародних відносин. Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. C. 90-96. URL: https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-KUBG-29_Oct_2020.pdf.
Інше0Фінансовий аналіз в фінансових установах та на підприємствах: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра2020Фінансовий аналіз в фінансових установах та на підприємствах: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра. За загальною редакцією Кущик А. П. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 135 с.
Навчальний посібник0ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) Практикум із розвитку комунікативної компетенції здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (німецька)», «Мова і література (ф2020ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) Практикум із розвитку комунікативної компетенції здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (німецька)», «Мова і література (ф. За загальною редакцією Макєдонова О. . Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 90 с.
Публікація в періодичному виданні0Логіка необхідності виникнення людини як логіка саморозгортання концепту "людина" (з історії в теорію)2020Логіка необхідності виникнення людини як логіка саморозгортання концепту "людина" (з історії в теорію). КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ. 2020. Т. 1. № 41. C. 20-29.
Публікація в періодичному виданні0Формування фахової компетентності з екологічного туризму у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту як науково-педагогічна проблема2020Формування фахової компетентності з екологічного туризму у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту як науково-педагогічна проблема. Науковий журнал "Інноваційна педагогіка". - Одеса: ПУ Причорноморськиий науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2020. Т. 2. № 25. C. 77-81.
Тези доповіді на конференціях0Онлайн-опитування як спосіб дослідження ринку: переваги і недоліки. 2020Онлайн-опитування як спосіб дослідження ринку: переваги і недоліки. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. С.51-53.
Методичні рекомендації02022-02-07 18:37:14Історія української літератури ХІХ ст. : перші десятиріччя. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 014 «Середня освіта» освітньої програми 014.01 середня освіта (Українська мова і література2020Історія української літератури ХІХ ст. : перші десятиріччя. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 014 «Середня освіта» освітньої програми 014.01 середня освіта (Українська мова і література. За загальною редакцією Кравченко В. О. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 48 с.
Навчально-методичний посібник02022-11-16 09:48:06Фінансовий менеджмент2020Фінансовий менеджмент. За загальною редакцією Бугай В., Горбунова А. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 104 с.
Публікація в періодичному виданні0The Genesis of Socio-Philosophical Understanding of the Peace and War Relationship in the Social World Development 2021The Genesis of Socio-Philosophical Understanding of the Peace and War Relationship in the Social World Development. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2021. Т. 24. № 2. C. 85-101.
Тези доповіді на конференціях0Європейські практики миротворчості та подолання соціальних травм2021Європейські практики миротворчості та подолання соціальних травм. Соціальні технології подолання соціальної травми в процесі миротворення: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених Запоріжжя: КСК-Альянс, 2021. C. 56-59.
Тези доповіді на конференціях0Дослідження європейського досвіду соціальної травми у проекті Жана Моне2021Дослідження європейського досвіду соціальної травми у проекті Жана Моне. Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: Політика подолання травми в процесі миротворення: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2021. C. 21-24.
Тези доповіді на конференціях0Роль і місце концепту EPIDEMIC у медичному дискурсі.2021Роль і місце концепту EPIDEMIC у медичному дискурсі. «ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ У ХХІ СТОЛІТТІ» Запоріжжя: ©Запорізький національний університет, 2021. C. 26-29.
Навчально-методичний посібник0Історія зарубіжної літератури (XVII, XVIII, поч. ХІХ ст.) : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)»2021Історія зарубіжної літератури (XVII, XVIII, поч. ХІХ ст.) : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)». За загальною редакцією Кравченко Я. . Запорожье: ЗНУ, 2021. 108 с.