Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 13 277 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Підручник0Організація масової фізичної культури: для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійної програми «Фізичне виховання»2020Конох А. П. Конох А. А.Конох А. П., Конох А. А. Організація масової фізичної культури: для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійної програми «Фізичне виховання». Запоріжжя: Статус, 2020. 287 с.
Навчальний посібник0Екологічний туризм: для студентів факультету фізичного виховання2019Екологічний туризм: для студентів факультету фізичного виховання. Запоріжжя: Статус, 2019. 128 с.
Навчальний посібник0Екологічний туризм для студентів педагогічних закладів вищої освіти2019Екологічний туризм для студентів педагогічних закладів вищої освіти. Зпоріжжя: Статус, 2019. 72 с.
Публікація в періодичному виданні0The place and role of independent work in the modern education system2020Конох А. П. Конох А. А.Конох А. П., Конох А. А. The place and role of independent work in the modern education system. International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IMPERD) Vol.10 Issue 3, Jun 2020. S. 7380-7388. . 2020. C. 7380-7388.
Публікація в періодичному виданні0Conctptual model of formation of rofesional ompe-tence of future teachers of physi-cal education in the field of eco-logical tourism2020Конох О. Є. Конох А. А.Конох О. Є., Конох А. А. Conctptual model of formation of rofesional ompe-tence of future teachers of physi-cal education in the field of eco-logical tourism. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2020, 38 (2020) nr 1-1, S. 148-153.. 2020. C. 148-153.
Публікація в періодичному виданні0Формування фахової компетентності з туристсько-краєзнавчої діяльносмті у майбутніх учи-телів фізичної культури як педагогічна проблема2020Конох А. А. Конох А. А. Маковецька Н. В.Конох А. А., Конох А. А., Маковецька Н. В. Формування фахової компетентності з туристсько-краєзнавчої діяльносмті у майбутніх учи-телів фізичної культури як педагогічна проблема. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 2. С. 42-48. 2020. C. 42-48.
Публікація в періодичному виданні0Формування фахової компетентності з туристсько-краєзнавчої діяльносмті у майбутніх учи-телів фізичної культури як педагогічна проблема2020Конох А. А. Маковецька Н. В. Конох А. П.Конох А. А., Маковецька Н. В., Конох А. П. Формування фахової компетентності з туристсько-краєзнавчої діяльносмті у майбутніх учи-телів фізичної культури як педагогічна проблема. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 2. С. 42-48.. 2020. C. 42-48.
Публікація в періодичному виданні0Спрямованість змісту педагогіч-ної освіти майбутніх викла-дачів фізичного виховання на формування стійкої позитив-ної мотивації до опанування знань і вмінь з еколо-гічного туризму2020Конох А. П. Конох А. А. Маковецька Н. В.Конох А. П., Конох А. А., Маковецька Н. В. Спрямованість змісту педагогіч-ної освіти майбутніх викла-дачів фізичного виховання на формування стійкої позитив-ної мотивації до опанування знань і вмінь з еколо-гічного туризму. Педагогічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного університету 2020. Випуск 90. С. 104-110.. 2020. C. 104-110.
Публікація в періодичному виданні0Скандинавська ходьба як ефективний засіб підготовки студентів до участі у лижному туристському поході2020Конох А. А. Конох А. П. Маковецька Н. В.Конох А. А., Конох А. П., Маковецька Н. В. Скандинавська ходьба як ефективний засіб підготовки студентів до участі у лижному туристському поході. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 2. С. 37-41.. 2020. C. 37-41.
Публікація в періодичному виданні0Діагностика сформованості фахової компе-тентності майбутніх учителів фізичної культури з екологічного туризму2020Конох А. П. Конох А. А.Конох А. П., Конох А. А. Діагностика сформованості фахової компе-тентності майбутніх учителів фізичної культури з екологічного туризму. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 1. С. 41-47.. 2020. C. 41-47.
Публікація в періодичному виданні0Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму 2020Конох А. П. Конох А. А.Конох А. П., Конох А. А. Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму. Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму . 2020. C. 238-242.
Публікація в періодичному виданні0Формування фахової компе-тентності з екологічного туризму у майбутніх фахів-ців фізичної культури і спорту як науково-педагогічна проблема2020Конох О. Є. Конох А. А.Конох О. Є., Конох А. А. Формування фахової компе-тентності з екологічного туризму у майбутніх фахів-ців фізичної культури і спорту як науково-педагогічна проблема. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Одеса, 2020. Випуск 25, Том 2. С. 77-81.. 2020. C. 77-81.
Публікація в періодичному виданні0Формування індивідуальних стратегій здоров’язбере- ження майбутніх бакалаврів туристської галузі на засадах міждисциплі-нарної інтеграції2019Конох А. П. Конох А. А. Маковецька Н. В.Конох А. П., Конох А. А., Маковецька Н. В. Формування індивідуальних стратегій здоров’язбере- ження майбутніх бакалаврів туристської галузі на засадах міждисциплі-нарної інтеграції. Молодий вчений: науковий журнал. Херсон, 2019. № 4.1 (68.1). С. 115-120.. 2019. C. 115-120.
Публікація в періодичному виданні0Методологічні засади форму-вання фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання і спорту у сфері екологічного туризму2019Конох А. А. Маковецька Н. В.Конох А. А., Маковецька Н. В. Методологічні засади форму-вання фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання і спорту у сфері екологічного туризму. The Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists "East–West" (January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna, Austria, 2019. Р. 685-690.. 2019. C. 685-690.
Публікація в періодичному виданні0Формування фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання та їхньої компетенції з екологічного туризму: понятійно-термі-нологічне поле дослідження 2019Конох А. А. Маковецька Н. В.Конох А. А., Маковецька Н. В. Формування фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання та їхньої компетенції з екологічного туризму: понятійно-термі-нологічне поле дослідження. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Одеса, 2019. Випуск 10. Том 2. С. 130-134.. 2019. C. 130-134.
Публікація в періодичному виданні0Формування фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання та їхньої компетенції з екологічного туризму2018Конох А. А.Конох А. А. Формування фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання та їхньої компетенції з екологічного туризму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентніс-ного підходу до освіти» (Запоріжжя, 12-13.10. 2018 р.) Запоріжжя: КВНЗ «Хортицька національна н. 2018. C. 15-18.
Публікація в періодичному виданні0Новітні техно-логії підготовки майбутніх учи-телів фізичної культури з спеціалізацією екологічного туризму 2018Конох А. А.Конох А. А. Новітні техно-логії підготовки майбутніх учи-телів фізичної культури з спеціалізацією екологічного туризму. Humanitarian approaches to the Periodic Law: Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada, 2018. 693-705 p.. 2018. C. 693-705.
Публікація в періодичному виданні0Формування фахової компе-тентності май-бутніх виклада-чів фізичного виховання у сфері екологіч-ного туризму: теоретичний аспект проблеми2018Конох А. А.Конох А. А. Формування фахової компе-тентності май-бутніх виклада-чів фізичного виховання у сфері екологіч-ного туризму: теоретичний аспект проблеми. Молодий вчений: науковий журнал. 2018. № 4.2 (56.2). С. 126-130.. 2018. C. 126-130.
Методичні рекомендації0Історія зарубіжної літератури (антична) : методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Мова і література (францу2021Історія зарубіжної літератури (антична) : методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Мова і література (францу. За загальною редакцією Кравченко Я. . Запорожье: ЗНУ, 2021. 62 с.
Тези доповіді на конференціях0Фольклорно-мифологический интертекст сборника Кира Булычева "Опасные сказки (Новые приключения Алисы"2021Кравченко Я. .Кравченко Я. . Фольклорно-мифологический интертекст сборника Кира Булычева "Опасные сказки (Новые приключения Алисы". Література в контексті культури. Всеукраїнська наукова конференція Дніпро: Арбуз, 2021. C. 22-24.