Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 13 524 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-06-06 11:32:49Дослідження жаростійких сплавів в умовах високотемпературного абразивно-корозійного зношування2024Івахненко Є. І. Воденнікова О. С. Парахнєвич Є. М. Воденніков С. А. Капустян О. Є.doi.org/10.31498/2522-9990272024303149Івахненко Є. І., Воденнікова О. С., Парахнєвич Є. М., Воденніков С. А., Капустян О. Є. Дослідження жаростійких сплавів в умовах високотемпературного абразивно-корозійного зношування. Наука та виробництво. 2024. № 27. C. 43-51. URL: doi.org/10.31498/2522-9990272024303149.
Тези доповіді на конференціях02024-06-05 17:37:07Управління регіональним розвитком малого підприємництва2021Стоєв В. Л. Пустовойт О. М.Стоєв В. Л., Пустовойт О. М. Управління регіональним розвитком малого підприємництва. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 416-418.
Тези доповіді на конференціях02024-06-05 16:00:15Основні підходи до управління виробничим потенціалом підприємства2021Стоєв В. Л. Ляшенко Б. В.Стоєв В. Л., Ляшенко Б. В. Основні підходи до управління виробничим потенціалом підприємства. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 353-355.
Тези доповіді на конференціях02024-06-05 15:40:42Роль і значення підприємництва в економіці2020Стоєв В. Л. Ренан Ю. В.Стоєв В. Л., Ренан Ю. В. Роль і значення підприємництва в економіці. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. C. 2 Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 200-203.
Тези доповіді на конференціях02024-06-05 15:34:26Основні чинники, резерви та шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства2020Стоєв В. Л. Терехова Л. Л.Стоєв В. Л., Терехова Л. Л. Основні чинники, резерви та шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. За нами - майбутнє : матеріали XXV наук.-техн. конф. студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів (м. Запоріжжя, 24 – 27 листопада 2020 р.). Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020 Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 337.
Навчально-методичний посібник02024-06-04 14:01:11 Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Галузеве машинобудування», освітньо-професійної програми «Металургійне обладна2024https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19106 Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Галузеве машинобудування», освітньо-професійної програми «Металургійне обладна. За загальною редакцією Мосієвич Л., Александрова О. Ф. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. 134 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-04 13:05:17Дослідження технології процесу відновлення титаномагнетитового концентрату корінних родовищ України2024Бабошко Д. Ю. Плотніков В. В. Бабаєвська О. Воденнікова О. С. Фурт Д. В.https://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferenciya-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-stva-2024-rБабошко Д. Ю., Плотніков В. В., Бабаєвська О., Воденнікова О. С., Фурт Д. В. Дослідження технології процесу відновлення титаномагнетитового концентрату корінних родовищ України. Розвиток промисловості та суспільства : міжнародна науково-технічна конференція (Кривий Ріг, 22–24 травня 2024р.). Кривий Ріг: НКУ, 2024. C. 7. URL: https://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferenciya-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-stva-2024-r.
Методичні рекомендації02024-06-04 12:59:23Металургійне обладнання металургійних заводів : обладнання для виробництва металів і сплавів : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 133 «Галузеве машинобудуванння» освітньо-професійної2024Таратута К. В. Власов А. О. Воденнікова О. С.https://library.znu.edu.ua/Таратута К. В., Власов А. О., Воденнікова О. С. Металургійне обладнання металургійних заводів : обладнання для виробництва металів і сплавів : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 133 «Галузеве машинобудуванння» освітньо-професійної. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. 74 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-04 12:42:18НаноАрт та металургія: симбіоз мистецтва та технологій під час війни2024Воденнікова О. С. Воденніков С. А. Кучеренко М. А. Піщенко К. А.https://foundry.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/05/conferenziya_2024.pdfВоденнікова О. С., Воденніков С. А., Кучеренко М. А., Піщенко К. А. НаноАрт та металургія: симбіоз мистецтва та технологій під час війни. Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2024: ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція (Київ, 25–26 квітня 2024р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. C. 97-102. URL: https://foundry.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/05/conferenziya_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-04 12:41:29Дослідження процесу корозії мідно-нікелевого сплаву МНЖ-5-1 в трубках конденсаторів другого контуру ВП ЗАЕС2024Воденнікова О. С. Воденнікова О. С. Рагалевич А. О.https://foundry.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/05/conferenziya_2024.pdfВоденнікова О. С., Воденнікова О. С., Рагалевич А. О. Дослідження процесу корозії мідно-нікелевого сплаву МНЖ-5-1 в трубках конденсаторів другого контуру ВП ЗАЕС. Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2024: ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція (Київ, 25–26 квітня 2024р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. C. 103-108. URL: https://foundry.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/05/conferenziya_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-04 12:41:06Техніко-економічне обґрунтування доцільності модернізації агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»2024Воденнікова О. С. Воденников С. А.https://foundry.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/05/conferenziya_2024.pdfВоденнікова О. С., Воденников С. А. Техніко-економічне обґрунтування доцільності модернізації агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2024: ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція (Київ, 25–26 квітня 2024р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. C. 92-97. URL: https://foundry.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/05/conferenziya_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-04 12:40:41Практичні аспекти застосування STEM-освіти в освітньому процесі підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 136 «Металургія»2024Воденнікова О. С.https://foundry.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/05/conferenziya_2024.pdfВоденнікова О. С. Практичні аспекти застосування STEM-освіти в освітньому процесі підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 136 «Металургія». Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2024: ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція (Київ, 25–26 квітня 2024р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. C. 87-92. URL: https://foundry.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/05/conferenziya_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-04 12:40:07Щодо особливостей розподілу неметалевих вкраплень при електрошлаковому наплавленні з великим вмістом сірки2024Парахнєвич Є. М. Івахненко Є. І. Воденнікова О. С.https://foundry.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/05/conferenziya_2024.pdfПарахнєвич Є. М., Івахненко Є. І., Воденнікова О. С. Щодо особливостей розподілу неметалевих вкраплень при електрошлаковому наплавленні з великим вмістом сірки. Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2024: ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція (Київ, 25–26 квітня 2024р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. C. 288-289. URL: https://foundry.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/05/conferenziya_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-04 06:52:10Strategy of the emotional state shaping of the addressee in the modern English dancesport discourse2024Siedakova M. .Siedakova M. . Strategy of the emotional state shaping of the addressee in the modern English dancesport discourse. Development vectors of philological sciences in the modern context Wloclawek: Baltija Publishing, 2024. C. 90-92.
Публікація в періодичному виданні02024-06-03 21:04:18Вплив закону деформування покриття на характеристики осесиметричної контактної задачі на різних стадіях зношування2024Д'яченко Н. М. Дмитрів К. М.http://pm.inmech.kiev.ua/archive/?article=1629Д'яченко Н. М., Дмитрів К. М. Вплив закону деформування покриття на характеристики осесиметричної контактної задачі на різних стадіях зношування. Міжнародний науковий журнал "Прикладна механіка". 2024. Т. 60 (70). № 2. C. 19-31. URL: http://pm.inmech.kiev.ua/archive/?article=1629.
Публікація в періодичному виданні02024-06-02 15:12:37Лінгвістичні особливості науково-технічного дискурсу 2024Анпілогова Є. Д.https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-1Анпілогова Є. Д. Лінгвістичні особливості науково-технічного дискурсу. Нова філологія: Збірник наукових праць.. 2024. № 93. C. 7-13. URL: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-1.
Тези доповіді на конференціях02024-06-02 15:12:27Англомовна науково-технічна стаття: побудова, лексичні та синтаксичні особливості 2024Анпілогова Є. Д.https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/rgf/Aktualni_pytannia_linhvistyky_ta_metodyky_vykladannia_inozemnykh_mov_2024.pdf Анпілогова Є. Д. Англомовна науково-технічна стаття: побудова, лексичні та синтаксичні особливості. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Збірник матеріалів ІХ міжнародної науково-практичної інтернет конференції, присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора В.Л. Скалкіна (12 квітня 2024 р.) Одеса: Олді+, 2024. C. 57-59. URL: https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/rgf/Aktualni_pytannia_linhvistyky_ta_metodyky_vykladannia_inozemnykh_mov_2024.pdf .
Публікація в періодичному виданні02024-06-02 15:11:46Англомовні та україномовні науково-технічні статті: компаративний підхід до аналізу дискурсу2024Анпілогова Є. Д.http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/11129 Анпілогова Є. Д. Англомовні та україномовні науково-технічні статті: компаративний підхід до аналізу дискурсу. Вісник науки та освіти. Серія «Філологія». 2024. № 4 (22). C. 60-69. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/11129 .
Публікація в періодичному виданні02024-06-02 06:38:29Особливості боротьби з видмиванням грошей: міжнародний та національні рівні2018Венгерська Н. С. Удодова Я. Куценко В.URL: DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-7Венгерська Н. С., Удодова Я., Куценко В. Особливості боротьби з видмиванням грошей: міжнародний та національні рівні. Економіка та суспільство. 2018. № 19. C. 41-48. URL: URL: DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-7.
Інше02024-06-01 17:48:52Науково-практичний коментар Закону України «Про Вищий Антикорупційний суд»2024Бояров В. І. Брінцов А. І. Легких К. В. Макаренков О. Л. Михайленко В. В. Пирожкова Ю. В.Бояров В. І., Брінцов А. І., Легких К. В., Макаренков О. Л., Михайленко В. В., Пирожкова Ю. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про Вищий Антикорупційний суд». За загальною редакцією Ларкіна М. О. Київ: Алерта, 2024. 186 с.