На попередню сторінку

Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 8 397 записів.

 Тип публікаціїНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Навчальний посібникПодатковий менеджмент : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»2022Огренич (Швець) Ю. О.http://library.znu.edu.ua/8080/library/DocDescription;jsessionid=E19C691B992E57065A2B97D336960629?doc_id=1416804Огренич (Швець) Ю. О. Податковий менеджмент : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022. 268 с.
Навчальний посібникАрхітектурний дизайн і макетування, методичні вказівки до виконання практичних робіт і клаузур для магістрів2018Єгоров Ю. П. Архіпова К. К.www.zgia.zp.ua.Єгоров Ю. П., Архіпова К. К. Архітектурний дизайн і макетування, методичні вказівки до виконання практичних робіт і клаузур для магістрів. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 60 с.
Навчальний посібникЕкологічний туризм: для студентів факультету фізичного виховання2019Екологічний туризм: для студентів факультету фізичного виховання. Запоріжжя: Статус, 2019. 128 с.
Навчальний посібникЛандшафтна екологія. Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА всіх форм навчання за напрямом підготовки 183 «Технології захисту навколишнього середовища»2018Рижков В. Г. Троїцька О. О. Беренда Н. В. Бєлоконь К. В.http://www.library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Catalog&search=1&HeaderHasРижков В. Г., Троїцька О. О., Беренда Н. В., Бєлоконь К. В. Ландшафтна екологія. Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА всіх форм навчання за напрямом підготовки 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 271 с.
Навчальний посібникЕкологічний туризм для студентів педагогічних закладів вищої освіти2019Екологічний туризм для студентів педагогічних закладів вищої освіти. Зпоріжжя: Статус, 2019. 72 с.
Навчальний посібникІноземна мова професійно-комунікативної спрямованості (англійська) : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Історія та археологія» освітньо-професійної програми «Історія та політика»2022Полгородник Д. В.Полгородник Д. В. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості (англійська) : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Історія та археологія» освітньо-професійної програми «Історія та політика». Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 109 с.
Навчальний посібникСтандарти якості та сертифікація продукції. Навчально-методичний посібник для для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Металургійне обладнання»2020Шевченко І. А. Васильченко Т. Власов А. О.Шевченко І. А., Васильченко Т., Власов А. О. Стандарти якості та сертифікація продукції. Навчально-методичний посібник для для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Металургійне обладнання». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 136 с.
Навчальний посібникОсновна іноземна мова (французька). Практикум з розвитку фонетичних навичок студентів освітнього ступеня "бакалавр" професійних спрямувань "Мова і література (французька), "Переклад (французька мова)2015Поваліхіна Н. К.Поваліхіна Н. К. Основна іноземна мова (французька). Практикум з розвитку фонетичних навичок студентів освітнього ступеня "бакалавр" професійних спрямувань "Мова і література (французька), "Переклад (французька мова). Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 80 с.
Навчальний посібникУправління логістичними системами2012Волков В. П. Пшінько О. М. Павлов І. Д. Арутюнян І. А.Волков В. П., Пшінько О. М., Павлов І. Д., Арутюнян І. А. Управління логістичними системами. Запоріжжя: ЗНУ, 2012. 259 с.
Навчальний посібникОсновна іноземна мова (німецька): навчальний посібник для формування комунікативної компетенції студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» професійних спрямувань «Мова та література (німецька)», «Переклад (німецька мова)»2013Курохтіна А. М. Белозьорова Ю. С. Федоренко Л. В.не маєКурохтіна А. М., Белозьорова Ю. С., Федоренко Л. В. Основна іноземна мова (німецька): навчальний посібник для формування комунікативної компетенції студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» професійних спрямувань «Мова та література (німецька)», «Переклад (німецька мова)». м. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. 96 с.
Навчальний посібникФізика наноматеріалів та композитів: курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» освітньо-професійної програми «Прикладна фізика» 2018Меняйло В. І. Міщенко В. Г. Долгорукий П. Ю. Себало М. Я.Меняйло В. І., Міщенко В. Г., Долгорукий П. Ю., Себало М. Я. Фізика наноматеріалів та композитів: курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» освітньо-професійної програми «Прикладна фізика». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 112 с.
Навчальний посібникОснови медіа культури. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра всіх напрямів підготовки2016Бондаренко І. С. Костюк В. В. Сананкоєва Н. Д. Семенець О. О. Тяпкіна Н. І. Сіріньок-Долгарьова К. Г. Чабаненко М. В.https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/49078282/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.PDF?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D49078282.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F2020021Бондаренко І. С., Костюк В. В., Сананкоєва Н. Д., Семенець О. О., Тяпкіна Н. І., Сіріньок-Долгарьова К. Г., Чабаненко М. В. Основи медіа культури. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра всіх напрямів підготовки. За загальною редакцією Манакін В. М. Запоріжжя: Кераміст, 2016. 124 с.
Навчальний посібникВступ до спеціальності : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філософія» освітньо-професійної програми «Європейські філософські студії і креативні індустрії»2021Масюк О. П. Бірюкова Т. Ф. Глазунов В. В. Ель Гуессаб К. M. Краснокутський О. В. Маліновська О. С. Кривега Л. Д.http://library.znu.edu.ua/8080/library/DocDescription;jsessionid=23D37D651C30B29C41D14EC181E7E03C?doc_id=1390889Масюк О. П., Бірюкова Т. Ф., Глазунов В. В., Ель Гуессаб К. M., Краснокутський О. В., Маліновська О. С., Кривега Л. Д. Вступ до спеціальності : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філософія» освітньо-професійної програми «Європейські філософські студії і креативні індустрії». За загальною редакцією Бутченко Т. І. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2021. 164 с.
Навчальний посібникМАРКЕТИНГ Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом і економіка праці»2021Іванов М. М. Малтиз В. В. Череп О. Г. Терент’єва Н. В.Іванов М. М., Малтиз В. В., Череп О. Г., Терент’єва Н. В. МАРКЕТИНГ Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом і економіка праці». Запорожье: ЗНУ, 2021. 171 с.
Навчальний посібникЕнергоаудит2018Ільїн С. В. Чейлитко А. О. Мних І. М. http://www.library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Polnotext&bookid=62913Ільїн С. В., Чейлитко А. О., Мних І. М. Енергоаудит. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 130 с.
Навчальний посібникРяди в скінченновимірних банахових просторах: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Математика» спеціалізації «Математичний аналіз»2013Д'яченко Н. М. Ткаченко І. Г.http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2013/01/0028610.pdfД'яченко Н. М., Ткаченко І. Г. Ряди в скінченновимірних банахових просторах: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Математика» спеціалізації «Математичний аналіз». Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 76 с.
Навчальний посібникМатематична логіка. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Математика» освітньо-професійних програм «Математика», «Комп’ютерна математика»2020Стєганцева П. Г. Гречнєва М. Стєганцев Є. В.Стєганцева П. Г., Гречнєва М., Стєганцев Є. В. Математична логіка. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Математика» освітньо-професійних програм «Математика», «Комп’ютерна математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 103 с.
Навчальний посібникДипломатична та консульська служба : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»2018Дипломатична та консульська служба : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». За загальною редакцією Черкасов С. С. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 70 с.
Навчальний посібникПроектування користувацького інтерфейсу: навчальний посібник для викладачів та студентів закладів вищої освіти2019Чемерис Г. Ю. Осадча К. П.Чемерис Г. Ю., Осадча К. П. Проектування користувацького інтерфейсу: навчальний посібник для викладачів та студентів закладів вищої освіти. Мелітополь: ФОП Однорог Т., 2019. 300 с.
Навчальний посібникРозвиток і вдосконалення фізичних якостей студентів на практичних заняттях з фізичного виховання2018Гришко Ю. А.Гришко Ю. А. Розвиток і вдосконалення фізичних якостей студентів на практичних заняттях з фізичного виховання. Запоріжжя: "Просвіта", 2018. 88 с.