На попередню сторінку

Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 8 397 записів.

 Тип публікаціїНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданніFuzzy modeling in human resource management2020Іванов М. М. Іванов С. М. Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Калюжна Ю. В. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613010Іванов М. М., Іванов С. М., Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Калюжна Ю. В. Fuzzy modeling in human resource management. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), E3S Web of Conferences . 2020. № 166. C. 1-8. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613010. (SCOPUS).
Тези доповіді на конференціяхМолекулярний докінг в аналізі механізмів біологічної дії похідних хіноліну2021Романенко Я. І. Богдан А. М. Бражко О. А. ETAR-1012022021-006-2Романенко Я. І., Богдан А. М., Бражко О. А. Молекулярний докінг в аналізі механізмів біологічної дії похідних хіноліну. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Emerging Trends in Academic Research. Dublin, Ireland, 10-12 February 2021. Dublin: 1st International Conference on Emerging Tren, 2021. C. P. 182-184. URL:  ETAR-1012022021-006-2.
Публікація в періодичному виданніКонсалтинговый анализ механизма государственного регулирования занятости населения2013Чкан А. С.Чкан А. С. Консалтинговый анализ механизма государственного регулирования занятости населения. Экономика Крыма: научно-практический журнал. 2013. № № 4(45). C. 147-153. (РИНЦ).
Публікація в періодичному виданніКластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами2018Горошкова Л. А. Волков В. П. Карбівничий Р. О.Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. № 17. C. 97-105. (Copernicus).
Публікація в періодичному виданніФормування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств2018Череп О. Г.Череп О. Г. Формування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств. Вісник Запорізького національного університету. 2018. № №3 (39) . C. 179-185. (Index Copernicus).
Тези доповіді на конференціяхОсобливості емоційно-вольової сфери дітей і підлітків, що виховуються в інституційних закладах опіки2019Поталова С. В.Поталова С. В. Особливості емоційно-вольової сфери дітей і підлітків, що виховуються в інституційних закладах опіки. Демократизація та гуманізація вітчизняного суспільства: досвід україно-канадської взаємодії Запоріжжя: «Copy Art», 2019. C. 82-83.
Тези доповіді на конференціяхSemantics of the evaluative realia in English and Ukrainian2009Тараненко (Вальченко) О. В.Тараненко (Вальченко) О. В. Semantics of the evaluative realia in English and Ukrainian. Discovery Learning: Content-Based Learning for EFL / ESP Teacher. XIV TESOL National Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine, April 23–25, 2009. Abstracts Харків: ФОП Стеценко І. І., 2009. C. 14.
Публікація в періодичному виданніАсоціативний експеримент у дослідженні концепту ІРЛАНДЕЦЬ2020Полгородник Д. В.Полгородник Д. В. Асоціативний експеримент у дослідженні концепту ІРЛАНДЕЦЬ. Закарпатські філологічні студії. 2020. Т. 2. № 13. C. 139-143. (Index Copernicus).
Тези доповіді на конференціяхПідвищення екологічної безпеки викидів автотранспорту шляхом каталітичного знешкодження забруднюючих речовин на інтерметалідних каталізаторах2020Бєлоконь К. В. Пругло К.Бєлоконь К. В., Пругло К. Підвищення екологічної безпеки викидів автотранспорту шляхом каталітичного знешкодження забруднюючих речовин на інтерметалідних каталізаторах. IV Спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум "Еко Форум - 2020" Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2020. C. 339-340.
Публікація в періодичному виданніМоделювання вартісних тенденцій промислових підприємств України2020Череп А. В. Дашко І. М.Череп А. В., Дашко І. М. Моделювання вартісних тенденцій промислових підприємств України. Причерноморські економічні студії. 2020. № 51. C. 227-232.
Стаття в книзіОсобливості розслідування злочинів екстремістської спрямованості, учинених членами молодіжних неформальних груп (об’єднань)2020Бояров В. І. Ларкін М. О.Бояров В. І., Ларкін М. О. Особливості розслідування злочинів екстремістської спрямованості, учинених членами молодіжних неформальних груп (об’єднань). В кн.: Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing” Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”. 2020 C. 462-479.
Навчальний посібникНаскрізна програма практики та методичні рекомендації для денного і заочного відділень факультету журналістики (спеціальність “Медіа-комунікації”).2016Доценко К. О. Іванюха Т.Доценко К. О., Іванюха Т. Наскрізна програма практики та методичні рекомендації для денного і заочного відділень факультету журналістики (спеціальність “Медіа-комунікації”). Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 52 с.
Публікація в періодичному виданніConceptual model of digital marketing system in economic facilities management2021Іванов С. М.Іванов С. М. Conceptual model of digital marketing system in economic facilities management. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки.. 2021. № 3(51). C. подано до друку. (Index Copernicus).
Монографії, видані у співавторствіСоціальна реклама в Україні: формування мотиваційного дискурсу особистості засобами рекламного тексту2017Санакоєва Н. Д. Березенко В. В. Доценко К. О. Кудінов І. О.Санакоєва Н. Д., Березенко В. В., Доценко К. О., Кудінов І. О. Соціальна реклама в Україні: формування мотиваційного дискурсу особистості засобами рекламного тексту. В кн.: Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень: монографія / За загальною редакцією Березенко В. В., Лепський М. . Запоріжжя: Кераміст. 2017 C. 92-110.
Публікація в періодичному виданніСтратегические направления развития международного туризма в Украине2011Чкан А. С.Чкан А. С. Стратегические направления развития международного туризма в Украине. Экономика Крыма. 2011. № № 4 (37). C. 262-265.
Публікація в періодичному виданніРоль міжбюджетного регулювання у фінансовій спроможності територіальних громад2018Горошкова Л. А. Волков В. П. Карбівничий Р. О.Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Роль міжбюджетного регулювання у фінансовій спроможності територіальних громад. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 36. C. 5-12.
Тези доповіді на конференціяхМаркетинг як інструмент конкурентоспроможності2018Череп О. Г. Косенкова В. С.Череп О. Г., Косенкова В. С. Маркетинг як інструмент конкурентоспроможності. Збірник матеріалів XII Міжнародної науково- практичної конференції «Управління соціально - економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя: ЗНУ, 2018. C. 393-395.
Тези доповіді на конференціяхОсобливості процесу соціокультурної самоідентифікації особи у просторі глобальної мережі Інтернет2016Кургузов А. О.Кургузов А. О. Особливості процесу соціокультурної самоідентифікації особи у просторі глобальної мережі Інтернет. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір». Мелітополь: МДПУ, 2016. C. 137-139.
Публікація в періодичному виданніРозробка програми аудиту доходів від реалізації готової продукції на підприємстві2019Гамова О. В. Козачок І. А. Бортнік Г. О.Гамова О. В., Козачок І. А., Бортнік Г. О. Розробка програми аудиту доходів від реалізації готової продукції на підприємстві. Агросвіт . 2019. Т. лютий № 4. № 2019. C. 24-31.
Тези доповіді на конференціях «Акторська майстерність видатної української акторки М. Заньковецької».2019Стадніченко Н. В. Жеронкіна В. О.Стадніченко Н. В., Жеронкіна В. О. «Акторська майстерність видатної української акторки М. Заньковецької». Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів та дизайнерів: матеріали IV наукового-методичного семінару/ головний редактор Локарєва Г.В.Запоріжжя; Запорізький національний університет 2019 р. 135 с.yferjdj-vtnjlbxyjuj матерали Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. C. С.33-35 .