Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 13 509 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Work-life balance individual strategies in sportsmen’s professional productivity increase programs 2019Ткалич М. Г. Snyadanko I. . Yakupova O. .Ткалич М. Г., Snyadanko I. ., Yakupova O. . Work-life balance individual strategies in sportsmen’s professional productivity increase programs. Проблеми сучасної психології. 2019. Т. 2. № 16. C. 114-118.
Публікація в періодичному виданні0Теоретичне обґрунтування моделі професійної самореалізації фахівців Державної служби зайнятості України2019Ткалич М. Г. Дубяга Я. І.Ткалич М. Г., Дубяга Я. І. Теоретичне обґрунтування моделі професійної самореалізації фахівців Державної служби зайнятості України. PSYCHOLOGICAL JOURNAL. 2019. Т. 5. № 6. C. 184 – 197..
Публікація в періодичному виданні0Позитивна ціннісна пропозиція роботодавця (EVP) в програмах балансу “робота-життя” для персоналу організацій2019Ткалич М. Г. Якупова О. Ю.Ткалич М. Г., Якупова О. Ю. Позитивна ціннісна пропозиція роботодавця (EVP) в програмах балансу “робота-життя” для персоналу організацій. Проблеми сучасної психології. 2019. Т. 1. № 15. C. 66-76.
Методичні рекомендації0. Історія зарубіжної літератури : методичні рекомендації до кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освіто-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Мов2019Василина К. М. Кравченко Я. П. Ніколова О. О. Тупахіна О. В.Василина К. М., Кравченко Я. П., Ніколова О. О., Тупахіна О. В. . Історія зарубіжної літератури : методичні рекомендації до кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освіто-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Мов. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 138 с.
Публікація в періодичному виданні0The Isolationist Pathology of Sovereignism (Three Historical Cases for Analysis)2021Lepska N. . Lepskyi M. . Kudinov I. . Yatsyna Y. .https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.487Lepska N. ., Lepskyi M. ., Kudinov I. ., Yatsyna Y. . The Isolationist Pathology of Sovereignism (Three Historical Cases for Analysis). WISDOM. 2021. Т. 19 (3). C. 151-162. URL: https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.487.
Тези доповіді на конференціях0Модернізація системи гарячого водопостачання міста Запоріжжя2021Клименко А. О. Кудінов І. О.http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2021.pdfКлименко А. О., Кудінов І. О. Модернізація системи гарячого водопостачання міста Запоріжжя. Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: політика подолання травми в процесі миротворення» (12 березня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжя: КСК-Альянс, 2021. C. 162-165. URL: http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Якість послуг ГВП очима мешканців міста Запоріжжя2021Клименко А. О. Кудінов І. О.http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/soctech2021.pdfКлименко А. О., Кудінов І. О. Якість послуг ГВП очима мешканців міста Запоріжжя. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Соціальні технології подолання соціальної травми в процесі миротворення» (16 квітня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжжя: КСК-Альянс, 2021. C. 100-102. URL: http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/soctech2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Чинники енергетичної ефективності багатоквартирних будинків2021Клименко А. О. Кудінов І. О.Клименко А. О., Кудінов І. О. Чинники енергетичної ефективності багатоквартирних будинків. Збірка матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (м. Дніпро, 1 жовтня 2021 ро-ку) Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім "Формат А+", 2021. C. 50-52.
Навчальний посібник0Зв’язки з громадськістю в інформаційній діяльності : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньо-професійної програми «Інформаційна діяльність у бізнесі, політиці2021Санакоєва Н. Д. Березенко В. В.Санакоєва Н. Д., Березенко В. В. Зв’язки з громадськістю в інформаційній діяльності : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньо-професійної програми «Інформаційна діяльність у бізнесі, політиці. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 189 с.
Публікація в періодичному виданні0Спонсорство як рекламно-комунікативна технологія в медіа бренду Starlightmedia 2016Санакоєва Н. Д. Закарлюка М.http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_4_22Санакоєва Н. Д., Закарлюка М. Спонсорство як рекламно-комунікативна технологія в медіа бренду Starlightmedia. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації . 2016. № 4. C. 124-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_4_22.
Публікація в періодичному виданні0Транснаціональний медіа бренд «Forbes»: позиціонування та специфіка реклами у «Forbes Україна» 2016Санакоєва Н. Д. Кущ С.URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_4_23Санакоєва Н. Д., Кущ С. Транснаціональний медіа бренд «Forbes»: позиціонування та специфіка реклами у «Forbes Україна». Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації . 2016. № № 4.. C. С. 129-133. . URL: URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_4_23.
Монографії, видані у співавторстві0Соціальна реклама в Україні: формування мотиваційного дискурсу особистості засобами рекламного тексту2017Санакоєва Н. Д. Березенко В. В. Доценко К. О. Кудінов І. О.Санакоєва Н. Д., Березенко В. В., Доценко К. О., Кудінов І. О. Соціальна реклама в Україні: формування мотиваційного дискурсу особистості засобами рекламного тексту. В кн.: Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень: монографія / За загальною редакцією Березенко В. В., Лепський М. . Запоріжжя: Кераміст. 2017 C. 92-110.
Тези доповіді на конференціях0ДЕЯКІ ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА2021Гердова Т.Гердова Т. ДЕЯКІ ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА. «МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АКТОРІВ І ДИЗАЙНЕРІВ» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 11-14.
Монографії, видані у співавторстві0Репрезентація транснаціональних рекламних холдингів в Україні2016Санакоєва Н. Д.Санакоєва Н. Д. Репрезентація транснаціональних рекламних холдингів в Україні. В кн.: Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика : монографія. / За загальною редакцією Манакін В. М., Березенко В. В. Запоріжжя: ЗНУ. 2016 C. 158-165.
Публікація в періодичному виданні0Концептуальна модель розвитку енергоспоживаючих систем металургійного підприємства 2017Мержинський Є. К. Костенко Д. П.www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evzdia_2017_3_35.pdfМержинський Є. К., Костенко Д. П. Концептуальна модель розвитку енергоспоживаючих систем металургійного підприємства. ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ. 2017. № 3. C. 165-169. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evzdia_2017_3_35.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Вплив умов експлуатації на надійність і довговічність будівлі навчально-виховного об’єднання2017Фостащенко О. М. Полікарпова Л. В. Сіромолот Г. В. Радченко О. П.http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf (категорія Б)Фостащенко О. М., Полікарпова Л. В., Сіромолот Г. В., Радченко О. П. Вплив умов експлуатації на надійність і довговічність будівлі навчально-виховного об’єднання. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 63. – 555 с.. 2017. № 63. C. 313-320. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf (категорія Б).
Тези доповіді на конференціях0Трудові відносини в умовах дистанційної та надомної роботи2021Герасимова В. О. Карманов В. .Герасимова В. О., Карманов В. . Трудові відносини в умовах дистанційної та надомної роботи. VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 24-28.
Тези доповіді на конференціях0Стан виконання дохідної частини бюджету в Україні2021Герасимова В. О. Кравченко Д. .Герасимова В. О., Кравченко Д. . Стан виконання дохідної частини бюджету в Україні. VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 29-31.
Тези доповіді на конференціях0Концептуальні засади соціальної політики держави2021Герасимова В. О. Макарова О. .Герасимова В. О., Макарова О. . Концептуальні засади соціальної політики держави. VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 32-34.
Тези доповіді на конференціях0Використання full-stack розробки сайту на технології asp.net як невід’ємна складова техніко-економічного розвитку промисловості України2021Меліхов Є. В. Міхайлуца О. М.Меліхов Є. В., Міхайлуца О. М. Використання full-stack розробки сайту на технології asp.net як невід’ємна складова техніко-економічного розвитку промисловості України. Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації» Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. C. 555-556.