Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 13 526 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Використання фізичної реабілітації розвитку дітей раннього віку з мовленнєвим порушенням17-1Іванська О.Іванська О. Використання фізичної реабілітації розвитку дітей раннього віку з мовленнєвим порушенням. Науково-практична конференція «Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної реабілітації» Львівський медичний форум Львів, 17-19 квітня 2018р. м.Львів: Львів, 17-1. C. 15.
Публікація в періодичному виданні0The stability analysis of two-wheeled vehicle model1918 Gerlici J. . Sakhno V. . Yefymenko A. . Verbitskii V. . Kravchenko A. . Kravchenko K. . https://doi.org/10.1051/matecconf/201815701007 Gerlici J. ., Sakhno V. ., Yefymenko A. ., Verbitskii V. ., Kravchenko A. ., Kravchenko K. . The stability analysis of two-wheeled vehicle model. MATEC Web of Conferences. 1918. Т. 157. C. 01007. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201815701007.
Публікація в періодичному виданні0Розроблення альтернативних технологічних способів розчищення міських водойм1919Афанасьєва Ю. О. Мальований І. В. Афанасьєв В. В.Афанасьєва Ю. О., Мальований І. В., Афанасьєв В. В. Розроблення альтернативних технологічних способів розчищення міських водойм. Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П.. 1919. № 40. C. 209-215.
Тези доповіді на конференціях0Исследование подрессоривания вулканизационной диафрагмы1991Гавеля С. П. Головко Д. Б. Кульбашный П. Ф. Левчук С. А.Гавеля С. П., Головко Д. Б., Кульбашный П. Ф., Левчук С. А. Исследование подрессоривания вулканизационной диафрагмы. Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции "Методы потенциала и конечных элементов в автоматизированных исследованиях инженерных конструкций" Киев: КГУ, 1991. C. 21.
Інше0Использование экспериментальных возможностей при расчете контактирования упругих пластин1992Гавеля С. П. Головко Д. Б. Кульбашный П. Ф. Левчук С. А.Гавеля С. П., Головко Д. Б., Кульбашный П. Ф., Левчук С. А. Использование экспериментальных возможностей при расчете контактирования упругих пластин. Киев: Деп. в УкрИНТЭИ , 1992. 7 с.
Інше0Экспериментальная корректировка расчета подрессоренной кольцевой пластины1992Гавеля С. П. Кульбашный П. Ф. Левчук С. А.Гавеля С. П., Кульбашный П. Ф., Левчук С. А. Экспериментальная корректировка расчета подрессоренной кольцевой пластины. Киев: Деп. в УкрИНТЭИ , 1992. 6 с.
Інше0Расчет упругого деформирования круглой пластины дискретно-переменной толщины1992Гавеля С. П. Левчук С. А. Ищенко О. А.Гавеля С. П., Левчук С. А., Ищенко О. А. Расчет упругого деформирования круглой пластины дискретно-переменной толщины. Киев: Деп. в УкрИНТЭИ , 1992. 10 с.
Інше0Матрица типа Грина задачи об упругом деформировании составной конструкции из двух пластин1992Гавеля С. П. Левчук С. А. Чирка Н. В.Гавеля С. П., Левчук С. А., Чирка Н. В. Матрица типа Грина задачи об упругом деформировании составной конструкции из двух пластин. Киев: Деп. в УкрИНТЭИ , 1992. 15 с.
Тези доповіді на конференціях0Экспериментальная корректировка расчета сложного напряженно-деформированного состояния составных тонкостенных конструкций1992Гавеля С. П. Головко Д. Б. Кульбашный П. Ф. Левчук С. А.Гавеля С. П., Головко Д. Б., Кульбашный П. Ф., Левчук С. А. Экспериментальная корректировка расчета сложного напряженно-деформированного состояния составных тонкостенных конструкций. Тезисы докладов 4-го симпозиума "Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии" Киев: КГУ, 1992. C. 19.
Інше0Деформирование составных конических оболочек1994Гавеля С. П. Левчук С. А.Гавеля С. П., Левчук С. А. Деформирование составных конических оболочек. Киев: Деп. в УкрИНТЭИ , 1994. 13 с.
Інше0Деформирование цилиндрических гофров1994Гавеля С. П. Левчук С. А.Гавеля С. П., Левчук С. А. Деформирование цилиндрических гофров. Киев: Деп. в УкрИНТЭИ , 1994. 10 с.
Монографія0Палеодемография: Теория и методика, проблемы и решения. 1994Кислый А. Е. Каприцын И. И.Кислый А. Е., Каприцын И. И. Палеодемография: Теория и методика, проблемы и решения. Запоріжжя: Изд-во ЗГУ, 1994. 162 с.
Публікація в періодичному виданні0Деформирование гофрированных оболочек1995Левчук С. А.Левчук С. А. Деформирование гофрированных оболочек. Сборник научных трудов посвященных 10-летию университета. Математика, физика. 1995. C. 50 – 54.
Тези доповіді на конференціях0Экспериментально корректируемый расчет деформирования подрессоренной диафрагмы вулканизационного оборудования1995Левчук С. А.Левчук С. А. Экспериментально корректируемый расчет деформирования подрессоренной диафрагмы вулканизационного оборудования. Тезисы докладов научной конференции преподавателей и студентов университета Запорожье: ЗГУ, 1995. Т. Ч. 1 C. 38.
Публікація в періодичному виданні0Важность обращения к категории «пространства» при изучении иностранного языка (Михалова)1996Важность обращения к категории «пространства» при изучении иностранного языка (Михалова). Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали Третьої всеукраїнської наукової конференції 16-21 вересня 1996 року. 1996. C. С. 194-195. .
Тези доповіді на конференціях0Філософське осмислення категорії «простору» // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття1996Філософське осмислення категорії «простору» // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття. Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.) За ред.. Ф.С. Бацевіча Львів: Львів: ЛДУ, 1996. C. С. 168-169. .
Публікація в періодичному виданні0Категория «пространства» в произведении Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (Михайлова А.И.)1997Категория «пространства» в произведении Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (Михайлова А.И.). Література та культура Полісся. Творча спадщина письменників Полісся та особливості мови їх творів. 1997. № 9. C. 35-37.
Публікація в періодичному виданні0Исследование деформирования сочленённых конических оболочек1997Левчук С. А.Левчук С. А. Исследование деформирования сочленённых конических оболочек. Придніпровський науковий вісник. Природничі та технічні науки. 1997. № 21 (32). C. 35 – 38.
Інше0Расчет напряженно-деформированного состояния элементов сложных технических конструкций1997Левчук С. А.Левчук С. А. Расчет напряженно-деформированного состояния элементов сложных технических конструкций. Киев: Деп. в УкрИНТЭИ , 1997. 24 с.
Публікація в періодичному виданні02023-05-11 12:21:34До питання про витоки бойової культури українського народу1997Притула О.Притула О. До питання про витоки бойової культури українського народу. Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління : зб. наук. праць . 1997. № Випуск 3. C. 280-282.