На попередню сторінку

Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 8 397 записів.

 Тип публікаціїНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографії, видані у співавторствіPsychological and pedagogical competence of specialty courses teachers in technical colleges of ukraine: theoretical and diagnostic aspects2022 Lokarieva . V. Sadovenko S. H.. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/210 Lokarieva . V., Sadovenko S. H. Psychological and pedagogical competence of specialty courses teachers in technical colleges of ukraine: theoretical and diagnostic aspects. В кн.: Psychology and pedagogy as sciences for the development of the cultural potential of modern society : Scientific monograph. / За загальною редакцією Djakons R. ., Djakons D. . Riga: “Baltija Publishing”. 2022 C. 497-528. URL: . http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/210.
МонографіяHybrid asymptotic methods the oryand applications2016 Gristchak V. Z. Gristchak D. D. Fatieieva Y. A., Gristchak V. Z., Gristchak D. D., Fatieieva Y. A. Hybrid asymptotic methods the oryand applications. Zaporizhzhya: Zaporizhzhya National University, 2016. 108 с.
Публікація в періодичному виданніTheoretical description for omeprazole catodical elektrochemical determination, assisted by omeprazole electrochemical determination, assisted by composite poly(1,2,4-triazole)-VO(OH)2022 Tkach V. V. Kopiika V. V. Omelyanchik L. O. Odyntsova V. M. Nyyazov L. N., Tkach V. V., Kopiika V. V., Omelyanchik L. O., Odyntsova V. M., Nyyazov L. N. Theoretical description for omeprazole catodical elektrochemical determination, assisted by omeprazole electrochemical determination, assisted by composite poly(1,2,4-triazole)-VO(OH). Biointerface Reseach in Aplled Chemistry. 2022. Т. 12. № 3. C. 3012-3018. (SCOPUS).
Публікація в періодичному виданніЕрготерапевтичні підходи у відновленні навиків самообслуговування осіб з наслідками церебрального інсульту. 2019 Богдановська Н. В.http://lib.pnu.edu.ua/files/Visniki/visnyk-fizkult-2019-32.pdf, Богдановська Н. В. Ерготерапевтичні підходи у відновленні навиків самообслуговування осіб з наслідками церебрального інсульту. Вісник Прикарпатського університету. 2019. № 32. C. 96-103. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/Visniki/visnyk-fizkult-2019-32.pdf. (Index Copernicus, НБУ імені В.І. Вернадського).
Методичні вказівкиМетодичні вказівки до підготовки і проведення комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом "Видавнича справа та редагування" для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спец. "Журналістика" освіт.-профес. прогр. "Видавнича справа та редагування"2019 Кондрико А. А. Романюк Н. Микитів Г. В. Тяпкіна Н. І.http://ebooks.znu.edu.ua/index.php?action=url/view&url_id=34900, Кондрико А. А., Романюк Н., Микитів Г. В., Тяпкіна Н. І. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом "Видавнича справа та редагування" для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спец. "Журналістика" освіт.-профес. прогр. "Видавнича справа та редагування". Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 84 с.
Стаття в книзіПоезія Тетяни Осені2019 Кравченко Я. П., Кравченко Я. П. Поезія Тетяни Осені. В кн.: ЛІТЕРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ: хрестоматія творів кінця ХХ - початку ХХІ ст. Запорожье: Дике поле. 2019 C. 371-375.
Тези доповіді на конференціяхСУТЬ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 2020 Малтиз В. В. Сичова Ю. .-, Малтиз В. В., Сичова Ю. . СУТЬ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ. XV Міжнaродна нaуково-прaктична конференція «Виклики тa перспективи розвитку нової економіки нa світовому, держaвному тa регіонaльному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 227-229. URL: -.
Тези доповіді на конференціяхСУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ2021 Маркова С. В., Маркова С. В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. XIX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК: економіка, технології, управління» Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. C. 13-14.
Публікація в періодичному виданніПро сегрегацію грудкованої шихти під час агломерації2019 Пазюк М. Ю. Мних А. С. Овчинникова І. А. Міняйло Н. О., Пазюк М. Ю., Мних А. С., Овчинникова І. А., Міняйло Н. О. Про сегрегацію грудкованої шихти під час агломерації. Металургія : наукові праці Інженерного інституту Запорізького національного університету. 2019. № 1 (1). C. 5-9.
Публікація в періодичному виданніОБРАЗ «ЧУЖОГО» В РАДЯНСЬКИЙ І ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОДИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ2021 Сергієнко Т. І.http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/24/5.pdf, Сергієнко Т. І. ОБРАЗ «ЧУЖОГО» В РАДЯНСЬКИЙ І ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОДИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ. Науковий журнал «Регіональні студії». 2021. № 24. C. 24-30. URL: http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/24/5.pdf.
Навчальний посібникНаукові дослідження2018 Сокольник В. І., Сокольник В. І. Наукові дослідження. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 114 с.
Публікація в періодичному виданні Труднощі відтворення стилістичного синтаксису роману «The minds of Billy Milligan» українською мовою. 2020 Соляненко О. Л.http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/issue/view/14, Соляненко О. Л. Труднощі відтворення стилістичного синтаксису роману «The minds of Billy Milligan» українською мовою. Нова філологія. 2020. Т. 2. № 80. C. 49-54. URL: http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/issue/view/14.
Публікація в періодичному виданніФеномен аріїзму: український контекст 2016 Хлистун О. П.http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/6126, Хлистун О. П. Феномен аріїзму: український контекст. Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал. 2016. № 10. C. 168-171. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/6126.
МонографіяТеорія принципів адміністративно-процедурного права2019Теорія принципів адміністративно-процедурного права. Херсон: ВИдавничий дім "Гельветика", 2019. 400 с.
Публікація в періодичному виданніФункціонування образу в соціальній пам'яті 2012Функціонування образу в соціальній пам'яті. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2012. № 55. C. 19-25.
Методичні рекомендаціїФізіологія людини : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійних програм «Фізичне виховання», «Спорт», «Фітнес та рекреація»2021УДК: 612(076.5) І-227Фізіологія людини : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійних програм «Фізичне виховання», «Спорт», «Фітнес та рекреація». За загальною редакцією Іванська О. В., Дорошенко В. В. м.Запоріжжя: Запоріжжя : Запорізький національний універси, 2021. 55 с.
Тези доповіді на конференціяхТеоретична сутність основних засобів як об'єкта бухгалтерського обліку2018https://www.pdaa.edu.ua/content/materialy-naukovo-praktychnyh-konferenciyТеоретична сутність основних засобів як об'єкта бухгалтерського обліку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю" Полтава: ПДАА, 2018. C. 212. URL: https://www.pdaa.edu.ua/content/materialy-naukovo-praktychnyh-konferenciy.
ІншеВідомі діячі світового та вітчизняного театру2020Відомі діячі світового та вітчизняного театру. За загальною редакцією Локарєва Г., Гончаренко Ю. В. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 41-56 с.
Публікація в періодичному виданніСоціальна пам'ять у формуванні територіальної ідентичності міського та сільського населення Запорізької області2013Соціальна пам'ять у формуванні територіальної ідентичності міського та сільського населення Запорізької області. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2013. № 57. C. 117-125.
Публікація в періодичному виданніІсторія осмислення феномену соціальної пам'яті 2012Історія осмислення феномену соціальної пам'яті. Методологія, теорія а практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2012. № 18. C. 105-109.